หมวดหมู่:

客家话

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง客家话

 • การออกเสียง : 回家 回家 [zh]
 • การออกเสียง : 吃饭 吃饭 [wuu]
 • การออกเสียง : 穿衣服 穿衣服 [hak]
 • การออกเสียง : 冷淡 冷淡 [zh]
 • การออกเสียง : 目生疵 目生疵 [hak]
 • การออกเสียง : 毋知聲下哩 毋知聲下哩 [hak]
 • การออกเสียง : 奔奔跳 奔奔跳 [hak]
 • การออกเสียง : 轉烈 轉烈 [hak]
 • การออกเสียง : 蚤人 蚤人 [hak]
 • การออกเสียง : 嘴燥肚枵 嘴燥肚枵 [hak]
 • การออกเสียง : 躲水 躲水 [hak]
 • การออกเสียง : 老上時 老上時 [hak]
 • การออกเสียง : 詏枭 詏枭 [hak]
 • การออกเสียง : 随便你 随便你 [hak]
 • การออกเสียง : 疯女人 疯女人 [hak]
 • การออกเสียง : 哭鼻子 哭鼻子 [hak]
 • การออกเสียง : 早熟的小孩 早熟的小孩 [zh]
 • การออกเสียง : 恶心 恶心 [zh]
 • การออกเสียง : 拖拖拉拉 拖拖拉拉 [hak]
 • การออกเสียง : 做什么/干吗 做什么/干吗 [hak]
 • การออกเสียง : 睡觉 睡觉 [zh]
 • การออกเสียง : 吃晚饭 吃晚饭 [hak]
 • การออกเสียง : 吃午饭 吃午饭 [hak]
 • การออกเสียง : 吃早饭 吃早饭 [hak]
 • การออกเสียง : 肮脏 肮脏 [hak]