หมวดหมู่:

客家地區

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง客家地區

 • การออกเสียง : 新竹 新竹 [hak]
 • การออกเสียง : 苗栗 苗栗 [hak]
 • การออกเสียง : 英德 英德 [yue]
 • การออกเสียง : 永安 永安 [nan]
 • การออกเสียง : 詔安 詔安 [nan]
 • การออกเสียง : 大埔 大埔 [zh]
 • การออกเสียง : 龍川 龍川 [zh]
 • การออกเสียง : 饒平 饒平 [hak]
 • การออกเสียง : 博羅 博羅 [hak]
 • การออกเสียง : 興寧 興寧 [hak]
 • การออกเสียง : 長汀 長汀 [hak]
 • การออกเสียง : 赤溪 赤溪 [hak]
 • การออกเสียง : 長寧 長寧 [hak]
 • การออกเสียง : 惠東 惠東 [hak]
 • การออกเสียง : 長樂 長樂 [yue]
 • การออกเสียง : 惠陽 惠陽 [hak]
 • การออกเสียง : 四会 四会 [hak]
 • การออกเสียง : 遂川 遂川 [hak]
 • การออกเสียง : 豐順 豐順 [hak]
 • การออกเสียง : 歸善 歸善 [hak]