หมวดหมู่:

嫌棄

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง嫌棄

  • การออกเสียง : 嫌矜 嫌矜 [wuu]