หมวดหมู่:

婚宴

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง婚宴

  • การออกเสียง : 人情 人情 [zh]
  • การออกเสียง : 新人 新人 [ja]
  • การออกเสียง : 擺酒 擺酒 [wuu]
  • การออกเสียง : 合巹交杯 合巹交杯 [yue]
  • การออกเสียง : 敬茶 敬茶 [yue]
  • การออกเสียง : 過大禮 過大禮 [yue]
  • การออกเสียง : 接新娘 接新娘 [yue]
  • การออกเสียง : 四大長老 四大長老 [yue]