หมวดหมู่:

如何

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง如何

  • การออกเสียง : 點樣
    點樣 [yue]
  • การออกเสียง : dou
    dou [pt]