หมวดหมู่:

好不好

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง好不好

  • การออกเสียง : 得唔得
    得唔得 [yue]