หมวดหมู่:

太极拳

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง太极拳

 • การออกเสียง : 左蹬一跟 左蹬一跟 [zh]
 • การออกเสียง : 高探马 高探马 [zh]
 • การออกเสียง : 搂膝 搂膝 [zh]
 • การออกเสียง : 云手 云手 [zh]
 • การออกเสียง : 上三步 上三步 [zh]
 • การออกเสียง : 青龙出水 青龙出水 [zh]
 • การออกเสียง : 单鞭 单鞭 [zh]
 • การออกเสียง : 护心拳 护心拳 [zh]
 • การออกเสียง : 白鹤亮翅 白鹤亮翅 [zh]
 • การออกเสียง : 陈小旺 陈小旺 [zh]
 • การออกเสียง : 左擦脚 左擦脚 [zh]
 • การออกเสียง : 收势 收势 [zh]
 • การออกเสียง : 肘底看拳 肘底看拳 [zh]
 • การออกเสียง : 吴式 吴式 [zh]
 • การออกเสียง : 孙式 孙式 [zh]
 • การออกเสียง : 懒扎衣 懒扎衣 [zh]
 • การออกเสียง : 斜行 斜行 [zh]
 • การออกเสียง : 金刚出庙 金刚出庙 [zh]
 • การออกเสียง : 闪通背 闪通背 [zh]
 • การออกเสียง : 右擦脚 右擦脚 [zh]
 • การออกเสียง : 双推手 双推手 [zh]
 • การออกเสียง : 陳有本 陳有本 [zh]
 • การออกเสียง : 金刚捣碓 金刚捣碓 [zh]
 • การออกเสียง : 预备势 预备势 [zh]
 • การออกเสียง : 右掩手肱拳 右掩手肱拳 [zh]
 • การออกเสียง : 武式 武式 [zh]
 • การออกเสียง : 閃通背 閃通背 [zh]
 • การออกเสียง : 陈氏太极拳 陈氏太极拳 [zh]
 • การออกเสียง : 杨露禅 杨露禅 [zh]
 • การออกเสียง : 武禹襄式 武禹襄式 [zh]
 • การออกเสียง : 杨式 杨式 [zh]
 • การออกเสียง : 运手 运手 [zh]
 • การออกเสียง : 郝式 郝式 [zh]
 • การออกเสียง : 旋风脚 旋风脚 [zh]
 • การออกเสียง : 倒卷肱 倒卷肱 [zh]
 • การออกเสียง : 玉女穿梭 玉女穿梭 [zh]
 • การออกเสียง : 野马分鬃 野马分鬃 [zh]
 • การออกเสียง : 老架一路 老架一路 [zh]
 • การออกเสียง : 掩手攻拳 掩手攻拳 [zh]
 • การออกเสียง : 撇身拳 撇身拳 [zh]
 • การออกเสียง : 六封四闭 六封四闭 [zh]
 • การออกเสียง : 楊瑪利 楊瑪利 [yue]
 • การออกเสียง : 二起脚 二起脚 [zh]
 • การออกเสียง : 武当式 武当式 [zh]
 • การออกเสียง : 右蹬一跟 右蹬一跟 [zh]
 • การออกเสียง : 上步斜形 上步斜形 [zh]
 • การออกเสียง : 大架 大架 [zh]
 • การออกเสียง : 陈至诚 陈至诚 [zh]
 • การออกเสียง : 左掩手肱拳 左掩手肱拳 [zh]