• การออกเสียงคำว่า 六封四闭 六封四闭 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 老架一路 老架一路 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 陈至诚 陈至诚 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 楊瑪利 楊瑪利 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 陈氏太极拳 陈氏太极拳 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 旋风脚 旋风脚 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 护心拳 护心拳 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 二起脚 二起脚 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 左擦脚 左擦脚 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 右擦脚 右擦脚 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 云手 云手 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 閃通背 閃通背 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 肘底看拳 肘底看拳 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 青龙出水 青龙出水 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 搂膝 搂膝 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 撇身拳 撇身拳 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 掩手攻拳 掩手攻拳 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 斜行 斜行 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 白鹤亮翅 白鹤亮翅 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 单鞭 单鞭 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 收势 收势 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 金刚捣碓 金刚捣碓 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 玉女穿梭 玉女穿梭 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 野马分鬃 野马分鬃 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 左蹬一跟 左蹬一跟 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 右蹬一跟 右蹬一跟 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 高探马 高探马 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 运手 运手 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 右掩手肱拳 右掩手肱拳 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 闪通背 闪通背 [zh]