หมวดหมู่:

天皇

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง天皇

 • การออกเสียง : 天皇陛下 天皇陛下 [ja]
 • การออกเสียง : 天皇 天皇 [zh]
 • การออกเสียง : 桃園 桃園 [ja]
 • การออกเสียง : 朱雀 朱雀 [ja]
 • การออกเสียง : 平城 平城 [ja]
 • การออกเสียง : 東山 東山 [ja]
 • การออกเสียง : 安康 安康 [zh]
 • การออกเสียง : 安徳天皇 安徳天皇 [ja]
 • การออกเสียง : 明治 明治 [ja]
 • การออกเสียง : 後醍醐 後醍醐 [ja]
 • การออกเสียง : 神武天皇 神武天皇 [ja]
 • การออกเสียง : 大正 大正 [ja]
 • การออกเสียง : 村上 村上 [ja]
 • การออกเสียง : 花園 花園 [ja]
 • การออกเสียง : 崇神天皇 崇神天皇 [ja]
 • การออกเสียง : 明治天皇 明治天皇 [ja]
 • การออกเสียง : 孝徳 孝徳 [ja]
 • การออกเสียง : 天皇陛下バンザーイ 天皇陛下バンザーイ [ja]
 • การออกเสียง : 土御門 土御門 [ja]
 • การออกเสียง : 安德 (安徳) 安德 (安徳) [ja]
 • การออกเสียง : 文武 文武 [ja]
 • การออกเสียง : 仁徳 仁徳 [ja]
 • การออกเสียง : 反正 反正 [zh]
 • การออกเสียง : 皇極 皇極 [ja]
 • การออกเสียง : 元正天皇 元正天皇 [ja]
 • การออกเสียง : 正親町 正親町 [ja]
 • การออกเสียง : 明正 明正 [ja]
 • การออกเสียง : 神武 神武 [zh]
 • การออกเสียง : 仲恭 仲恭 [ja]
 • การออกเสียง : 聖武天皇 (圣武天皇) 聖武天皇 (圣武天皇) [ja]
 • การออกเสียง : 後櫻町 (後桜町) 後櫻町 (後桜町) [ja]
 • การออกเสียง : 村上天皇 村上天皇 [ja]
 • การออกเสียง : 元正 元正 [ja]
 • การออกเสียง : 天皇陛下萬歲 天皇陛下萬歲 [ja]
 • การออกเสียง : 大正天皇 大正天皇 [ja]
 • การออกเสียง : 仁孝 仁孝 [ja]
 • การออกเสียง : 後花園 後花園 [ja]
 • การออกเสียง : 光明 光明 [zh]
 • การออกเสียง : 推古 推古 [ja]
 • การออกเสียง : 大政奉還 大政奉還 [ja]
 • การออกเสียง : 順德 順德 [ja]
 • การออกเสียง : 安寧 安寧 [ja]
 • การออกเสียง : 白河 白河 [ja]
 • การออกเสียง : 醍醐 醍醐 [ja]
 • การออกเสียง : 嵯峨 嵯峨 [ja]
 • การออกเสียง : 雄略 雄略 [ja]
 • การออกเสียง : 櫻町 櫻町 [ja]
 • การออกเสียง : 宣化 宣化 [zh]
 • การออกเสียง : 後桃園 後桃園 [ja]
 • การออกเสียง : 伏見 伏見 [ja]
 • การออกเสียง : 光嚴 (光厳) 光嚴 (光厳) [ja]
 • การออกเสียง : 清寧 清寧 [ja]
 • การออกเสียง : 靈元 靈元 [ja]
 • การออกเสียง : 崇峻 崇峻 [ja]
 • การออกเสียง : 用明 用明 [ja]
 • การออกเสียง : 三條 三條 [ja]
 • การออกเสียง : 光孝 光孝 [ja]
 • การออกเสียง : 顕宗 顕宗 [ja]
 • การออกเสียง : 後奈良 後奈良 [ja]
 • การออกเสียง : 後光嚴 (後光厳) 後光嚴 (後光厳) [ja]
 • การออกเสียง : 桃園天皇 桃園天皇 [ja]
 • การออกเสียง : 孝元 孝元 [ja]
 • การออกเสียง : 陽成 陽成 [ja]
 • การออกเสียง : 일왕 일왕 [ko]
 • การออกเสียง : 後圓融 (後円融) 後圓融 (後円融) [ja]
 • การออกเสียง : 孝明 孝明 [ja]
 • การออกเสียง : 天武 天武 [ja]
 • การออกเสียง : 圓融 (円融) 圓融 (円融) [ja]
 • การออกเสียง : 後朱雀 後朱雀 [ja]
 • การออกเสียง : 舒明 舒明 [ja]
 • การออกเสียง : 安閑 安閑 [ja]
 • การออกเสียง : 後龜山 (後亀山) 後龜山 (後亀山) [ja]
 • การออกเสียง : 後光明 後光明 [ja]
 • การออกเสียง : 後醍醐天皇 後醍醐天皇 [ja]
 • การออกเสียง : 後西 後西 [ja]
 • การออกเสียง : 孝昭 孝昭 [ja]
 • การออกเสียง : 一條 (一条) 一條 (一条) [ja]
 • การออกเสียง : 近衞 近衞 [ja]
 • การออกเสียง : 後三條 後三條 [ja]
 • การออกเสียง : 龜山 (亀山) 龜山 (亀山) [ja]
 • การออกเสียง : 堀河 堀河 [ja]
 • การออกเสียง : 後村上 後村上 [ja]
 • การออกเสียง : 長慶 長慶 [ja]
 • การออกเสียง : 清和 清和 [ja]
 • การออกเสียง : 履中 履中 [ja]
 • การออกเสียง : 光格 光格 [ja]
 • การออกเสียง : 稱德 (称徳) 稱德 (称徳) [ja]
 • การออกเสียง : 中御門 中御門 [ja]
 • การออกเสียง : 淳和 淳和 [ja]
 • การออกเสียง : 後伏見 後伏見 [ja]
 • การออกเสียง : 崇德 崇德 [ja]
 • การออกเสียง : 後白河 後白河 [ja]
 • การออกเสียง : 後水尾 後水尾 [ja]
 • การออกเสียง : 欽明 欽明 [ja]
 • การออกเสียง : 敏達 敏達 [ja]
 • การออกเสียง : 淳仁 淳仁 [ja]
 • การออกเสียง : 天皇陵 天皇陵 [ja]
 • การออกเสียง : 継体 継体 [ja]
 • การออกเสียง : 光仁 光仁 [ja]
 • การออกเสียง : 後柏原 後柏原 [ja]