หมวดหมู่:

大阪府

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง大阪府

  • การออกเสียง : 吹田市 吹田市 [ja]
  • การออกเสียง : 茨木市 茨木市 [ja]
  • การออกเสียง : 堺 [zh]
  • การออกเสียง : 堺市 堺市 [ja]
  • การออกเสียง : 堺筋本町 堺筋本町 [ja]
  • การออกเสียง : 吹田 吹田 [ja]
  • การออกเสียง : 茨木 茨木 [ja]
  • การออกเสียง : 高槻 高槻 [ja]
  • การออกเสียง : 高槻市 高槻市 [ja]
  • การออกเสียง : Tsudayamate Tsudayamate [ja]