หมวดหมู่:

士多

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง士多

  • การออกเสียง : 7-11 7-11 [yue]
  • การออกเสียง : 7仔 7仔 [yue]