หมวดหมู่:

國民黨

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง國民黨

  • การออกเสียง : 国民党 国民党 [zh]
  • การออกเสียง : 韓國瑜 韓國瑜 [zh]