หมวดหมู่:

國家

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง國家

 • การออกเสียง : 中国 中国 [zh]
 • การออกเสียง : 日本 日本 [ja]
 • การออกเสียง : 法国 法国 [zh]
 • การออกเสียง : 海地 海地 [yue]
 • การออกเสียง : 韓國 韓國 [yue]
 • การออกเสียง : 泰国 泰国 [zh]
 • การออกเสียง : 韩国 韩国 [hak]
 • การออกเสียง : 美国 美国 [zh]
 • การออกเสียง : 英国 英国 [zh]
 • การออกเสียง : 中非 中非 [yue]
 • การออกเสียง : 朝鮮 朝鮮 [ja]
 • การออกเสียง : 越南 越南 [hak]
 • การออกเสียง : 香港 香港 [yue]
 • การออกเสียง : 馬来西亞 馬来西亞 [yue]
 • การออกเสียง : 希臘 希臘 [yue]
 • การออกเสียง : 東帝汶 東帝汶 [yue]
 • การออกเสียง : 中國 中國 [zh]
 • การออกเสียง : 诺福克群岛 诺福克群岛 [zh]
 • การออกเสียง : 科科斯(基林)群岛 科科斯(基林)群岛 [zh]
 • การออกเสียง : 东加 东加 [zh]
 • การออกเสียง : 圣多美普林西比 圣多美普林西比 [zh]
 • การออกเสียง : 波多黎各 波多黎各 [yue]
 • การออกเสียง : 新喀里多尼亚 新喀里多尼亚 [zh]
 • การออกเสียง : 紐埃 紐埃 [zh]
 • การออกเสียง : 復活節群岛 復活節群岛 [zh]
 • การออกเสียง : 诺福群岛 诺福群岛 [zh]
 • การออกเสียง : 圣诞群岛 圣诞群岛 [zh]
 • การออกเสียง : 法罗群岛 法罗群岛 [wuu]
 • การออกเสียง : 库克群岛 库克群岛 [zh]
 • การออกเสียง : 幾內亞比索 幾內亞比索 [zh]
 • การออกเสียง : 格陵兰 格陵兰 [wuu]
 • การออกเสียง : 葛摩 葛摩 [zh]
 • การออกเสียง : 梵帝冈 梵帝冈 [zh]
 • การออกเสียง : 蒲隆地 蒲隆地 [zh]
 • การออกเสียง : 文莱达鲁萨兰国 文莱达鲁萨兰国 [zh]
 • การออกเสียง : 百慕大群岛 百慕大群岛 [zh]
 • การออกเสียง : 秘鲁 秘鲁 [zh]
 • การออกเสียง : 德國 德國 [yue]
 • การออกเสียง : 英國 英國 [yue]
 • การออกเสียง : 美國 美國 [yue]
 • การออกเสียง : 澳洲 澳洲 [zh]
 • การออกเสียง : 毛里塔尼亚 毛里塔尼亚 [zh]
 • การออกเสียง : 圣多美和普林西比 圣多美和普林西比 [zh]
 • การออกเสียง : 几内亚比绍 几内亚比绍 [zh]
 • การออกเสียง : 马达加斯加 马达加斯加 [zh]
 • การออกเสียง : 刚果共和国 刚果共和国 [zh]
 • การออกเสียง : 刚果民主共和国 刚果民主共和国 [zh]
 • การออกเสียง : 厄立特里亚 厄立特里亚 [zh]
 • การออกเสียง : 博茨瓦纳 博茨瓦纳 [zh]
 • การออกเสียง : 马拉维 马拉维 [zh]
 • การออกเสียง : 斯威士兰 斯威士兰 [zh]
 • การออกเสียง : 尼日利亚 尼日利亚 [zh]
 • การออกเสียง : 索马里 索马里 [zh]
 • การออกเสียง : 布基纳法索 布基纳法索 [zh]
 • การออกเสียง : 坦桑尼亚 坦桑尼亚 [zh]
 • การออกเสียง : 利比里亚 利比里亚 [zh]
 • การออกเสียง : 塞舌尔 塞舌尔 [zh]
 • การออกเสียง : 尼日尔 尼日尔 [zh]
 • การออกเสียง : 阿尔及利亚 阿尔及利亚 [zh]
 • การออกเสียง : 卢旺达 卢旺达 [zh]
 • การออกเสียง : 津巴布韦 津巴布韦 [zh]
 • การออกเสียง : 塞内加尔 塞内加尔 [zh]
 • การออกเสียง : 赞比亚 赞比亚 [zh]
 • การออกเสียง : 纳米比亚 纳米比亚 [zh]
 • การออกเสียง : 赤道几内亚 赤道几内亚 [zh]
 • การออกเสียง : 埃塞俄比亚 埃塞俄比亚 [zh]
 • การออกเสียง : 乌干达 乌干达 [zh]
 • การออกเสียง : 利比亚 利比亚 [zh]
 • การออกเสียง : 厄立特里亞 厄立特里亞 [zh]
 • การออกเสียง : 喀麦隆 喀麦隆 [zh]
 • การออกเสียง : 布基納法索 布基納法索 [zh]
 • การออกเสียง : 苏丹 苏丹 [zh]
 • การออกเสียง : 几内亚 几内亚 [zh]
 • การออกเสียง : 加纳 加纳 [zh]
 • การออกเสียง : 莱索托 莱索托 [zh]
 • การออกเสียง : 毛里塔尼亞 毛里塔尼亞 [zh]
 • การออกเสียง : 科摩罗 科摩罗 [zh]
 • การออกเสียง : 贝宁 贝宁 [zh]
 • การออกเสียง : 馬達加斯加 馬達加斯加 [zh]
 • การออกเสียง : 幾內亞比紹 幾內亞比紹 [yue]
 • การออกเสียง : 肯尼亚 肯尼亚 [zh]
 • การออกเสียง : 剛果共和國 剛果共和國 [zh]
 • การออกเสียง : 马里 马里 [zh]
 • การออกเสียง : 冈比亚 冈比亚 [zh]
 • การออกเสียง : 剛果民主共和國 剛果民主共和國 [zh]
 • การออกเสียง : 赤道幾內亞 赤道幾內亞 [zh]
 • การออกเสียง : 聖多美和普林西比 聖多美和普林西比 [yue]
 • การออกเสียง : 索馬里 索馬里 [zh]
 • การออกเสียง : 阿爾及利亞 阿爾及利亞 [yue]
 • การออกเสียง : 莫桑比克 莫桑比克 [yue]
 • การออกเสียง : 利比亞 利比亞 [yue]
 • การออกเสียง : 幾內亞 幾內亞 [yue]
 • การออกเสียง : 贊比亞 贊比亞 [yue]
 • การออกเสียง : 斯威士蘭 斯威士蘭 [zh]
 • การออกเสียง : 尼日利亞 尼日利亞 [yue]
 • การออกเสียง : 突尼斯 突尼斯 [yue]
 • การออกเสียง : 津巴布韋 津巴布韋 [yue]
 • การออกเสียง : 塞內加爾 塞內加爾 [yue]
 • การออกเสียง : 坦桑尼亞 坦桑尼亞 [zh]
 • การออกเสียง : 西撒哈拉 西撒哈拉 [zh]