หมวดหมู่:

国家

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง国家

 • การออกเสียง : 英国 英国 [zh]
 • การออกเสียง : 法国 法国 [zh]
 • การออกเสียง : 德国 德国 [zh]
 • การออกเสียง : 加拿大 加拿大 [zh]
 • การออกเสียง : 国家 国家 [zh]
 • การออกเสียง : 蒙古 蒙古 [zh]
 • การออกเสียง : 中华民国 中华民国 [wuu]
 • การออกเสียง : 中華人民共和国 中華人民共和国 [ja]
 • การออกเสียง : 国家公務員 国家公務員 [ja]
 • การออกเสียง : 多民族国家 多民族国家 [ja]
 • การออกเสียง : 毛里求斯 毛里求斯 [zh]
 • การออกเสียง : 波斯 波斯 [zh]
 • การออกเสียง : 法治国家 法治国家 [ja]
 • การออกเสียง : 国家元首 国家元首 [ja]
 • การออกเสียง : 福祉国家 福祉国家 [ja]
 • การออกเสียง : 特別職国家公務員 特別職国家公務員 [ja]
 • การออกเสียง : 肯亚 肯亚 [zh]