หมวดหมู่:

四書五經

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง四書五經

 • การออกเสียง : 大学 大学 [zh]
 • การออกเสียง : 詩經 詩經 [zh]
 • การออกเสียง : 大學 大學 [zh]
 • การออกเสียง : 樂經 樂經 [yue]
 • การออกเสียง : 周易 周易 [yue]
 • การออกเสียง : 诗经 诗经 [zh]
 • การออกเสียง : 礼记 礼记 [zh]
 • การออกเสียง : 禮記 禮記 [yue]
 • การออกเสียง : 尚书 尚书 [zh]
 • การออกเสียง : 尚書 尚書 [zh]
 • การออกเสียง : 春秋 春秋 [zh]
 • การออกเสียง : 孟子 孟子 [ja]
 • การออกเสียง : 中庸 中庸 [zh]
 • การออกเสียง : 论语 论语 [zh]
 • การออกเสียง : 論語 論語 [ja]