หมวดหมู่:

四字熟語

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง四字熟語

 • การออกเสียง : 順風満帆 順風満帆 [ja]
 • การออกเสียง : 弱肉強食 弱肉強食 [ja]
 • การออกเสียง : 一生懸命 一生懸命 [ja]
 • การออกเสียง : 一石二鳥 一石二鳥 [ja]
 • การออกเสียง : 悪戦苦闘 悪戦苦闘 [ja]
 • การออกเสียง : 一攫千金 一攫千金 [ja]
 • การออกเสียง : 十人十色 十人十色 [ja]
 • การออกเสียง : 公明正大 公明正大 [ja]
 • การออกเสียง : 礼儀作法 礼儀作法 [ja]
 • การออกเสียง : 頭寒足熱 頭寒足熱 [ja]
 • การออกเสียง : 一家団欒 一家団欒 [ja]
 • การออกเสียง : 相思相愛 相思相愛 [ja]
 • การออกเสียง : 一子相伝 一子相伝 [ja]
 • การออกเสียง : 画竜点睛 画竜点睛 [ja]
 • การออกเสียง : 安分守己 安分守己 [zh]
 • การออกเสียง : 右往左往 右往左往 [ja]
 • การออกเสียง : 一朝一夕 一朝一夕 [ja]
 • การออกเสียง : 百折不撓 百折不撓 [ja]
 • การออกเสียง : 一敗塗地 一敗塗地 [zh]
 • การออกเสียง : 三日坊主 三日坊主 [ja]
 • การออกเสียง : 医食同源 医食同源 [ja]
 • การออกเสียง : 百鬼夜行 百鬼夜行 [zh]
 • การออกเสียง : 身体測定 身体測定 [ja]
 • การออกเสียง : 一得一失 一得一失 [ja]
 • การออกเสียง : 私利私欲 私利私欲 [ja]
 • การออกเสียง : 純真無垢 純真無垢 [ja]
 • การออกเสียง : 一気呵成 一気呵成 [ja]
 • การออกเสียง : 少数精鋭 少数精鋭 [ja]
 • การออกเสียง : 烏合之衆 烏合之衆 [ja]
 • การออกเสียง : 一視同仁 一視同仁 [ja]
 • การออกเสียง : 一目瞭然 一目瞭然 [ja]
 • การออกเสียง : 慇懃無礼 慇懃無礼 [ja]
 • การออกเสียง : 和洋折衷 和洋折衷 [ja]
 • การออกเสียง : 東奔西走 東奔西走 [ja]
 • การออกเสียง : 八方美人 八方美人 [ja]
 • การออกเสียง : 一心同体 一心同体 [ja]
 • การออกเสียง : 無知蒙昧 無知蒙昧 [ja]
 • การออกเสียง : 単刀直入 単刀直入 [ja]
 • การออกเสียง : 玉石混淆 玉石混淆 [ja]
 • การออกเสียง : 空即是色 空即是色 [ja]
 • การออกเสียง : 一進一退 一進一退 [ja]
 • การออกเสียง : 一部始終 一部始終 [ja]
 • การออกเสียง : 油断大敵 油断大敵 [ja]
 • การออกเสียง : 朝令暮改 朝令暮改 [ja]
 • การออกเสียง : 一心不乱 一心不乱 [ja]
 • การออกเสียง : 受験戦争 受験戦争 [ja]
 • การออกเสียง : 永劫回帰 永劫回帰 [ja]
 • การออกเสียง : 悪因悪果 悪因悪果 [ja]
 • การออกเสียง : 一喜一憂 一喜一憂 [ja]
 • การออกเสียง : 大言壮語 大言壮語 [ja]
 • การออกเสียง : 無我夢中 無我夢中 [ja]
 • การออกเสียง : 風光明媚 風光明媚 [ja]
 • การออกเสียง : 国際社会 国際社会 [ja]
 • การออกเสียง : 一騎当千 一騎当千 [ja]
 • การออกเสียง : 豪華賞品 豪華賞品 [ja]
 • การออกเสียง : 飲水思源 飲水思源 [zh]
 • การออกเสียง : 勧善懲悪 勧善懲悪 [ja]
 • การออกเสียง : 流言蜚語 流言蜚語 [ja]
 • การออกเสียง : 一挙一動 一挙一動 [ja]
 • การออกเสียง : じじょうじばく じじょうじばく [ja]
 • การออกเสียง : 刻苦勉励 刻苦勉励 [ja]
 • การออกเสียง : 一件落着 一件落着 [ja]
 • การออกเสียง : 一枚看板 一枚看板 [ja]
 • การออกเสียง : 一網打尽 一網打尽 [ja]
 • การออกเสียง : 有財餓鬼 有財餓鬼 [ja]
 • การออกเสียง : 一暴十寒 一暴十寒 [ja]
 • การออกเสียง : 一木難支 一木難支 [ja]
 • การออกเสียง : 唯唯諾諾 唯唯諾諾 [ja]
 • การออกเสียง : 一期一会 一期一会 [ja]
 • การออกเสียง : 半信半疑 半信半疑 [ja]
 • การออกเสียง : 一擲千金 一擲千金 [zh]
 • การออกเสียง : 傍若無人 傍若無人 [ja]
 • การออกเสียง : 暗送秋波 暗送秋波 [zh]
 • การออกเสียง : 二束三文 二束三文 [ja]
 • การออกเสียง : 一治一乱 一治一乱 [ja]
 • การออกเสียง : 益者三友 益者三友 [ja]
 • การออกเสียง : 雨過天晴 雨過天晴 [yue]
 • การออกเสียง : 一問一答 一問一答 [ja]
 • การออกเสียง : 意気投合 意気投合 [ja]
 • การออกเสียง : 永字八法 永字八法 [ja]
 • การออกเสียง : 意味深長 意味深長 [ja]
 • การออกเสียง : 国政選挙 国政選挙 [ja]
 • การออกเสียง : 津々浦々 津々浦々 [ja]
 • การออกเสียง : 一念発起 一念発起 [ja]
 • การออกเสียง : 正真正銘 正真正銘 [ja]
 • การออกเสียง : 泰然自若 泰然自若 [nan]
 • การออกเสียง : 三角関係 三角関係 [ja]
 • การออกเสียง : 身体検査 身体検査 [ja]
 • การออกเสียง : 延頸挙踵 延頸挙踵 [ja]
 • การออกเสียง : 無病息災 無病息災 [ja]
 • การออกเสียง : 一刻千金 一刻千金 [ja]
 • การออกเสียง : 大器晩成 大器晩成 [ja]
 • การออกเสียง : 温故知新 温故知新 [zh]
 • การออกเสียง : 取捨選択 取捨選択 [ja]
 • การออกเสียง : 一触即発 一触即発 [ja]
 • การออกเสียง : 曖昧模糊 曖昧模糊 [ja]
 • การออกเสียง : 他人行儀 他人行儀 [ja]
 • การออกเสียง : 一長一短 一長一短 [ja]
 • การออกเสียง : 五里霧中 五里霧中 [ja]
 • การออกเสียง : 一言一行 一言一行 [ja]