หมวดหมู่:

唐朝

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง唐朝

 • การออกเสียง : 柳公权 柳公权 [zh]
 • การออกเสียง : 温庭筠 温庭筠 [zh]
 • การออกเสียง : 徐凝 徐凝 [zh]
 • การออกเสียง : 李绅 李绅 [zh]
 • การออกเสียง : 白居易 白居易 [zh]
 • การออกเสียง : 遣唐使 遣唐使 [zh]
 • การออกเสียง : 项斯 项斯 [zh]
 • การออกเสียง : 金昌绪 金昌绪 [zh]
 • การออกเสียง : 刘禹锡 刘禹锡 [zh]
 • การออกเสียง : 贾岛 贾岛 [zh]
 • การออกเสียง : 王建 王建 [zh]
 • การออกเสียง : 薛涛 薛涛 [zh]
 • การออกเสียง : 貞觀之治 貞觀之治 [zh]
 • การออกเสียง : 葛鸦儿 葛鸦儿 [zh]
 • การออกเสียง : 方干 方干 [zh]
 • การออกเสียง : 王涯 王涯 [zh]
 • การออกเสียง : 刘叉 刘叉 [zh]
 • การออกเสียง : 秦韬玉 秦韬玉 [zh]
 • การออกเสียง : 太上隐者 太上隐者 [zh]
 • การออกเสียง : 李忱 李忱 [zh]
 • การออกเสียง : 曹邺 曹邺 [zh]
 • การออกเสียง : 皇甫松 皇甫松 [zh]
 • การออกเสียง : 郑谷 郑谷 [zh]
 • การออกเสียง : 杜荀鹤 杜荀鹤 [zh]
 • การออกเสียง : 王驾 王驾 [zh]
 • การออกเสียง : 崔道融 崔道融 [zh]
 • การออกเสียง : 曹松 曹松 [zh]
 • การออกเสียง : 李郢 李郢 [zh]
 • การออกเสียง : 韦庄 韦庄 [zh]
 • การออกเสียง : 张泌 张泌 [zh]
 • การออกเสียง : 聂夷中 聂夷中 [zh]
 • การออกเสียง : 鱼玄机 鱼玄机 [zh]
 • การออกเสียง : 元稹 元稹 [nan]
 • การออกเสียง : 马戴 马戴 [zh]
 • การออกเสียง : 高骈 高骈 [zh]
 • การออกเสียง : 陈陶 陈陶 [zh]
 • การออกเสียง : 韩偓 韩偓 [zh]
 • การออกเสียง : 赵嘏 赵嘏 [zh]
 • การออกเสียง : 高仙芝 高仙芝 [zh]
 • การออกเสียง : 李建枢 李建枢 [zh]
 • การออกเสียง : 章碣 章碣 [zh]
 • การออกเสียง : 李德裕 李德裕 [zh]
 • การออกเสียง : 褚遂良 褚遂良 [zh]
 • การออกเสียง : 程咬金 程咬金 [zh]
 • การออกเสียง : 잠삼 잠삼 [ko]
 • การออกเสียง : 长孙无忌 长孙无忌 [zh]
 • การออกเสียง : 封常清 封常清 [zh]