หมวดหมู่:

吴语,湖州话

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง吴语,湖州话

 • การออกเสียง : 人 [zh]
 • การออกเสียง : 女 [ja]
 • การออกเสียง : 如果 如果 [zh]
 • การออกเสียง : 千 [ja]
 • การออกเสียง : 百 [zh]
 • การออกเสียง : 个 [zh]
 • การออกเสียง : 肥皂 肥皂 [zh]
 • การออกเสียง : 万 [ja]
 • การออกเสียง : 子 [ja]
 • การออกเสียง : 如何 如何 [zh]
 • การออกเสียง : 汝 [yue]
 • การออกเสียง : 期 [yue]
 • การออกเสียง : 潮 [ja]
 • การออกเสียง : 硬 [wuu]
 • การออกเสียง : 瑞 [wuu]
 • การออกเสียง : 马 [zh]
 • การออกเสียง : 岳 [wuu]
 • การออกเสียง : 其 [yue]
 • การออกเสียง : 孟 [zh]
 • การออกเสียง : 滑稽 滑稽 [ja]
 • การออกเสียง : 奚 [zh]
 • การออกเสียง : 略 [yue]
 • การออกเสียง : 兜 [zh]
 • การออกเสียง : 兆 [zh]
 • การออกเสียง : 荣 [wuu]
 • การออกเสียง : 岸 [ja]
 • การออกเสียง : 背 [wuu]
 • การออกเสียง : 容 [zh]
 • การออกเสียง : 溪 [wuu]
 • การออกเสียง : 废墟 废墟 [wuu]
 • การออกเสียง : 遇 [zh]
 • การออกเสียง : 崖 [ja]
 • การออกเสียง : 尔 [wuu]
 • การออกเสียง : 雀 [ja]
 • การออกเสียง : 严 [hak]
 • การออกเสียง : 弄 [zh]
 • การออกเสียง : 雉 [ja]
 • การออกเสียง : 浮 [wuu]
 • การออกเสียง : 验 [zh]
 • การออกเสียง : 马桶 马桶 [zh]
 • การออกเสียง : 乃 [wuu]
 • การออกเสียง : 业 [wuu]
 • การออกเสียง : 阎 [wuu]
 • การออกเสียง : 鹤 [zh]
 • การออกเสียง : 亿 亿 [zh]
 • การออกเสียง : 墩 [zh]
 • การออกเสียง : 稻 [wuu]
 • การออกเสียง : 况 [wuu]
 • การออกเสียง : 仰 [wuu]
 • การออกเสียง : 魁 [zh]
 • การออกเสียง : 锥 [wuu]
 • การออกเสียง : 雉鸡 雉鸡 [wuu]
 • การออกเสียง : 辑 [wuu]
 • การออกเสียง : 研 [yue]
 • การออกเสียง : 涛 [wuu]
 • การออกเสียง : 佩 [wuu]
 • การออกเสียง : 2 (tveir) 2 (tveir) [is]
 • การออกเสียง : 墟 [yue]
 • การออกเสียง : 帆 [wuu]
 • การออกเสียง : 虐 [wuu]
 • การออกเสียง : 乎 [nan]
 • การออกเสียง : 衙 [wuu]
 • การออกเสียง : 酣 [wuu]
 • การออกเสียง : 孚 [zh]
 • การออกเสียง : 7 (sjö) 7 (sjö) [is]
 • การออกเสียง : 勤俭 勤俭 [wuu]
 • การออกเสียง : 昂 [zh]
 • การออกเสียง : 婴 [zh]
 • การออกเสียง : 银 [zh]
 • การออกเสียง : 瑾 [wuu]
 • การออกเสียง : 十三点 十三点 [wuu]
 • การออกเสียง : 5 (fimm) 5 (fimm) [is]
 • การออกเสียง : 秋瑾 秋瑾 [wuu]
 • การออกเสียง : 谱 [wuu]
 • การออกเสียง : 荀 [wuu]
 • การออกเสียง : 迫 [yue]
 • การออกเสียง : 询 [wuu]
 • การออกเสียง : 9 (níu) 9 (níu) [is]
 • การออกเสียง : 遂 [wuu]
 • การออกเสียง : 疑 [wuu]
 • การออกเสียง : 6 (sex) 6 (sex) [is]
 • การออกเสียง : 疵 [wuu]
 • การออกเสียง : 迫击炮 迫击炮 [zh]
 • การออกเสียง : 疟 [wuu]
 • การออกเสียง : 鲸 [zh]
 • การออกเสียง : 4 (fjórir) 4 (fjórir) [is]
 • การออกเสียง : 融 [wuu]
 • การออกเสียง : 洮 [wuu]
 • การออกเสียง : 叛 [wuu]
 • การออกเสียง : 摧 [wuu]
 • การออกเสียง : 携 [wuu]
 • การออกเสียง : 8 (átta) 8 (átta) [is]
 • การออกเสียง : 稻穗头 稻穗头 [wuu]
 • การออกเสียง : 苛 [wuu]
 • การออกเสียง : 寓 [wuu]
 • การออกเสียง : 栖 [wuu]
 • การออกเสียง : 俭 [wuu]
 • การออกเสียง : 爵 [wuu]
 • การออกเสียง : 俘 [wuu]
 • การออกเสียง : 马桶头 马桶头 [wuu]