หมวดหมู่:

吴语,上海话

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง吴语,上海话

  • การออกเสียง : 上海 上海 [wuu]
  • การออกเสียง : 我们 我们 [zh]
  • การออกเสียง : 上海市 上海市 [yue]