หมวดหมู่:

吴语动词

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง吴语动词

  • การออกเสียง : 轧苗头 轧苗头 [wuu]