หมวดหมู่:

含誇張手法的成語

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง含誇張手法的成語

 • การออกเสียง : 壮志凌云 壮志凌云 [zh]
 • การออกเสียง : 震耳欲聋 震耳欲聋 [zh]
 • การออกเสียง : 垂涎三尺 垂涎三尺 [zh]
 • การออกเสียง : 一毛不拔 一毛不拔 [zh]
 • การออกเสียง : 天衣无缝 天衣无缝 [zh]
 • การออกเสียง : 一擲千金 一擲千金 [zh]
 • การออกเสียง : 山窮水盡 山窮水盡 [yue]
 • การออกเสียง : 天衣無縫 天衣無縫 [ja]
 • การออกเสียง : 人山人海 人山人海 [yue]
 • การออกเสียง : 萬古長青 萬古長青 [zh]
 • การออกเสียง : 一日千里 一日千里 [zh]
 • การออกเสียง : 怒发冲冠 怒发冲冠 [zh]
 • การออกเสียง : 驚天動地 驚天動地 [zh]
 • การออกเสียง : 战无不胜 战无不胜 [zh]
 • การออกเสียง : 晴天霹雳 晴天霹雳 [yue]
 • การออกเสียง : 一步登天 一步登天 [yue]
 • การออกเสียง : 一目十行 一目十行 [ja]
 • การออกเสียง : 一字千金 一字千金 [ja]
 • การออกเสียง : 永垂不朽 永垂不朽 [ja]
 • การออกเสียง : 寿比南山 寿比南山 [zh]
 • การออกเสียง : 日月如梭 日月如梭 [yue]
 • การออกเสียง : 隻手遮天 隻手遮天 [yue]
 • การออกเสียง : 翻天覆地 翻天覆地 [yue]
 • การออกเสียง : 地動山搖 地動山搖 [yue]
 • การออกเสียง : 大海撈針 大海撈針 [zh]
 • การออกเสียง : 塵土飛揚\翻江倒海 塵土飛揚\翻江倒海 [yue]
 • การออกเสียง : 一手遮天 一手遮天 [zh]
 • การออกเสียง : 顶天立地 顶天立地 [zh]
 • การออกเสียง : 山穷水尽 山穷水尽 [zh]
 • การออกเสียง : 度日如年 度日如年 [zh]
 • การออกเสียง : 大海捞针 大海捞针 [zh]
 • การออกเสียง : 惊天动地 惊天动地 [zh]
 • การออกเสียง : 一掷千金 一掷千金 [zh]
 • การออกเสียง : 千里迢迢 千里迢迢 [yue]
 • การออกเสียง : 頂天立地 頂天立地 [hak]
 • การออกเสียง : 人声鼎沸 人声鼎沸 [zh]
 • การออกเสียง : 戰無不勝 戰無不勝 [yue]
 • การออกเสียง : 天翻地覆 天翻地覆 [zh]
 • การออกเสียง : 震耳欲聾 震耳欲聾 [yue]
 • การออกเสียง : 十萬火急 十萬火急 [zh]
 • การออกเสียง : 攻无不克 攻无不克 [zh]
 • การออกเสียง : 三头六臂 三头六臂 [zh]
 • การออกเสียง : 只手遮天 只手遮天 [zh]
 • การออกเสียง : 百发百中 百发百中 [zh]
 • การออกเสียง : 十万火急 十万火急 [zh]
 • การออกเสียง : 一落千丈 一落千丈 [zh]
 • การออกเสียง : 人聲鼎沸 人聲鼎沸 [zh]
 • การออกเสียง : 万古长青 万古长青 [zh]