หมวดหมู่:

含有相反方向的成語

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง含有相反方向的成語

 • การออกเสียง : 東奔西走 東奔西走 [ja]
 • การออกเสียง : 南轅北轍 南轅北轍 [zh]
 • การออกเสียง : 東拉西扯 東拉西扯 [zh]
 • การออกเสียง : 南腔北調 南腔北調 [zh]
 • การออกเสียง : 东张西望 东张西望 [zh]
 • การออกเสียง : 南征北戰 南征北戰 [yue]
 • การออกเสียง : 南辕北辙 南辕北辙 [zh]
 • การออกเสียง : 東倒西歪 東倒西歪 [hak]
 • การออกเสียง : 东拼西凑 东拼西凑 [zh]
 • การออกเสียง : 东倒西歪 东倒西歪 [zh]
 • การออกเสียง : 南征北战 南征北战 [zh]
 • การออกเสียง : 东奔西走 东奔西走 [zh]
 • การออกเสียง : 南腔北调 南腔北调 [zh]