หมวดหมู่:

名人

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง名人

 • การออกเสียง : 普京 普京 [zh]
 • การออกเสียง : 黃霑 黃霑 [yue]
 • การออกเสียง : 陳百強 陳百強 [yue]
 • การออกเสียง : 蕭芳芳 蕭芳芳 [yue]
 • การออกเสียง : 青永屍 青永屍 [yue]
 • การออกเสียง : 葛超 葛超 [zh]
 • การออกเสียง : 房勇 房勇 [zh]
 • การออกเสียง : 梅艷芳 梅艷芳 [yue]
 • การออกเสียง : 王維基 王維基 [yue]
 • การออกเสียง : 胡适 胡适 [yue]
 • การออกเสียง : 犀利哥 犀利哥 [yue]
 • การออกเสียง : 荣格 荣格 [zh]
 • การออกเสียง : 萨特 萨特 [zh]
 • การออกเสียง : 波伏娃 波伏娃 [zh]