หมวดหมู่:

北京城門

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง北京城門

 • การออกเสียง : 正陽門 正陽門 [yue]
 • การออกเสียง : 中華門 中華門 [yue]
 • การออกเสียง : 朝陽門 朝陽門 [yue]
 • การออกเสียง : 安定門 安定門 [yue]
 • การออกเสียง : 西直門 西直門 [yue]
 • การออกเสียง : 宣武門 宣武門 [yue]
 • การออกเสียง : 永定門 永定門 [yue]
 • การออกเสียง : 建國門 建國門 [yue]
 • การออกเสียง : 阜成門 阜成門 [yue]
 • การออกเสียง : 復興門 復興門 [yue]
 • การออกเสียง : 德勝門 德勝門 [yue]
 • การออกเสียง : 和平門 和平門 [yue]
 • การออกเสียง : 東直門 東直門 [yue]
 • การออกเสียง : 崇文門 崇文門 [yue]