หมวดหมู่:

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง包

  • การออกเสียง : 叉烧包 叉烧包 [zh]
  • การออกเสียง : 菠萝包 菠萝包 [yue]