หมวดหมู่:

動物

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง動物

 • การออกเสียง : 鯨魚 鯨魚 [zh]
 • การออกเสียง : 鱟 [zh]
 • การออกเสียง : 蛆 [wuu]
 • การออกเสียง : 烏龜 烏龜 [wuu]
 • การออกเสียง : 喵星人 喵星人 [zh]
 • การออกเสียง : 白鴿 白鴿 [yue]
 • การออกเสียง : 鯊魚 鯊魚 [zh]
 • การออกเสียง : 狒狒 狒狒 [zh]
 • การออกเสียง : 家鴨 家鴨 [ja]
 • การออกเสียง : 蟲 [yue]
 • การออกเสียง : 美洲豹 美洲豹 [zh]
 • การออกเสียง : 烏鴉 烏鴉 [zh]
 • การออกเสียง : 魟 [zh]
 • การออกเสียง : 大笨象 大笨象 [yue]
 • การออกเสียง : 海參 海參 [zh]
 • การออกเสียง : アイアイ アイアイ [ja]
 • การออกเสียง : 毛小孩 毛小孩 [zh]
 • การออกเสียง : 鮟鱇魚 鮟鱇魚 [zh]
 • การออกเสียง : 穿山甲 穿山甲 [zh]
 • การออกเสียง : 飯鏟頭 飯鏟頭 [yue]
 • การออกเสียง : 水蛭 水蛭 [hak]
 • การออกเสียง : 螽斯 螽斯 [zh]
 • การออกเสียง : 袋熊 袋熊 [zh]
 • การออกเสียง : 黃猄 黃猄 [yue]
 • การออกเสียง : 撻沙 撻沙 [yue]
 • การออกเสียง : 蟥蜞 蟥蜞 [yue]
 • การออกเสียง : 鷯哥 鷯哥 [yue]
 • การออกเสียง : 螢火蟲 螢火蟲 [yue]
 • การออกเสียง : 黑面琵鷺 黑面琵鷺 [zh]
 • การออกเสียง : 彈塗魚 彈塗魚 [zh]
 • การออกเสียง : 泥鯭 泥鯭 [yue]
 • การออกเสียง : 狗仔 狗仔 [yue]
 • การออกเสียง : 兔仔 兔仔 [yue]
 • การออกเสียง : ムササビ ムササビ [ja]
 • การออกเสียง : 百足 百足 [yue]
 • การออกเสียง : 金龜 金龜 [yue]
 • การออกเสียง : 長臂猿 長臂猿 [yue]
 • การออกเสียง : 蟑 [wuu]
 • การออกเสียง : 蛤乸 蛤乸 [yue]
 • การออกเสียง : モモンガ モモンガ [ja]
 • การออกเสียง : 馬陸 馬陸 [zh]
 • การออกเสียง : 夜鷺 夜鷺 [zh]
 • การออกเสียง : 馬來貘 馬來貘 [zh]
 • การออกเสียง : 海兔 海兔 [zh]
 • การออกเสียง : 蠄蟝 蠄蟝 [yue]
 • การออกเสียง : 瓢蟲 瓢蟲 [zh]
 • การออกเสียง : 鴨嘴獸 鴨嘴獸 [zh]
 • การออกเสียง : 刺蝟 刺蝟 [zh]
 • การออกเสียง : 樹熊 樹熊 [yue]
 • การออกเสียง : カモノハシ カモノハシ [ja]
 • การออกเสียง : 雞仔 雞仔 [yue]
 • การออกเสียง : 水螆 水螆 [yue]
 • การออกเสียง : 比目魚 比目魚 [zh]
 • การออกเสียง : 塘虱 塘虱 [yue]
 • การออกเสียง : 蛇蛐兒 蛇蛐兒 [wuu]
 • การออกเสียง : 蚊螆 蚊螆 [yue]
 • การออกเสียง : 攋尿蝦 攋尿蝦 [yue]
 • การออกเสียง : 蝲䗁 蝲䗁 [hak]
 • การออกเสียง : 海膽 海膽 [zh]
 • การออกเสียง : 簷蛇 簷蛇 [yue]
 • การออกเสียง : シラウオ シラウオ [ja]
 • การออกเสียง : 海貍 海貍 [yue]
 • การออกเสียง : 烏蠅 烏蠅 [yue]
 • การออกเสียง : 水魚 水魚 [yue]
 • การออกเสียง : 白頭翁 白頭翁 [zh]
 • การออกเสียง : 蠄蟧 蠄蟧 [yue]
 • การออกเสียง : 織卒 織卒 [yue]
 • การออกเสียง : 馬騮 馬騮 [yue]
 • การออกเสียง : 哺乳類動物 哺乳類動物 [yue]
 • การออกเสียง : 臭屁瘌 臭屁瘌 [yue]
 • การออกเสียง : 蟛蜞 蟛蜞 [yue]
 • การออกเสียง : 蛇蛐 蛇蛐 [wuu]
 • การออกเสียง : 貓仔 貓仔 [yue]
 • การออกเสียง : 孓孓 孓孓 [zh]
 • การออกเสียง : 蜞乸 蜞乸 [yue]
 • การออกเสียง : ハゲタカ ハゲタカ [ja]
 • การออกเสียง : 牡(おす) 牡(おす) [ja]
 • การออกเสียง : Follasses Follasses [fr]
 • การออกเสียง : マウスブリーダー マウスブリーダー [ja]
 • การออกเสียง : サギ サギ [ja]
 • การออกเสียง : オオオオハシ オオオオハシ [ja]
 • การออกเสียง : マナティー マナティー [ja]
 • การออกเสียง : マントヒヒ マントヒヒ [ja]
 • การออกเสียง : ぬこ ぬこ [ja]
 • การออกเสียง : 蝦瘌 蝦瘌 [yue]
 • การออกเสียง : 豆娘 豆娘 [zh]
 • การออกเสียง : ハリセンボン ハリセンボン [ja]