หมวดหมู่:

動物

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง動物

 • การออกเสียง : 熊 [ja]
 • การออกเสียง : 牛 [ja]
 • การออกเสียง : 狗 [zh]
 • การออกเสียง : 馬 [ja]
 • การออกเสียง : 魚 [ja]
 • การออกเสียง : 蜘蛛 蜘蛛 [zh]
 • การออกเสียง : 龍 [zh]
 • การออกเสียง : 羊 [zh]
 • การออกเสียง : 鳥 [ja]
 • การออกเสียง : 曱甴 曱甴 [yue]
 • การออกเสียง : 蝙蝠 蝙蝠 [zh]
 • การออกเสียง : 狼 [yue]
 • การออกเสียง : 鹿 鹿 [zh]
 • การออกเสียง : 象 [ja]
 • การออกเสียง : 鶴 [zh]
 • การออกเสียง : 豬 [yue]
 • การออกเสียง : 猿 [ja]
 • การออกเสียง : 長頸鹿 長頸鹿 [nan]
 • การออกเสียง : 狐 [ja]
 • การออกเสียง : 雞 [yue]
 • การออกเสียง : ornithorynque ornithorynque [fr]
 • การออกเสียง : りす りす [ja]
 • การออกเสียง : うま (馬) うま (馬) [ja]
 • การออกเสียง : 金魚 金魚 [ja]
 • การออกเสียง : 鼠 [ja]
 • การออกเสียง : 老鼠 老鼠 [zh]
 • การออกเสียง : 蜻蜓 蜻蜓 [zh]
 • การออกเสียง : 獅子 獅子 [yue]
 • การออกเสียง : 蜂 [ja]
 • การออกเสียง : 蝶 [zh]
 • การออกเสียง : 青蛙 青蛙 [yue]
 • การออกเสียง : 虎 [ja]
 • การออกเสียง : 蟹 [ja]
 • การออกเสียง : いぬ (犬) いぬ (犬) [ja]
 • การออกเสียง : 蚊 [ja]
 • การออกเสียง : 山羊 山羊 [zh]
 • การออกเสียง : 章魚 章魚 [nan]
 • การออกเสียง : 貓 [hak]
 • การออกเสียง : 恐龍 恐龍 [zh]
 • การออกเสียง : 蝴蝶 蝴蝶 [zh]
 • การออกเสียง : 大象 大象 [yue]
 • การออกเสียง : 松鼠 松鼠 [zh]
 • การออกเสียง : 兔 [yue]
 • การออกเสียง : 蛙 [ja]
 • การออกเสียง : アオサギ アオサギ [ja]
 • การออกเสียง : 駱駝 駱駝 [zh]
 • การออกเสียง : 蜜蜂 蜜蜂 [ja]
 • การออกเสียง : 蚯蚓 蚯蚓 [zh]
 • การออกเสียง : 綿羊 綿羊 [zh]
 • การออกเสียง : 蝠婆 蝠婆 [hak]
 • การออกเสียง : 海豚 海豚 [yue]
 • การออกเสียง : 蟻 [yue]
 • การออกเสียง : 斑馬 斑馬 [zh]
 • การออกเสียง : 水母 水母 [zh]
 • การออกเสียง : 雀 [ja]
 • การออกเสียง : 豹 [yue]
 • การออกเสียง : 蝸牛 蝸牛 [yue]
 • การออกเสียง : 臭鼬 臭鼬 [zh]
 • การออกเสียง : 河豚 河豚 [ja]
 • การออกเสียง : 啄木鳥 啄木鳥 [zh]
 • การออกเสียง : 鷹 [zh]
 • การออกเสียง : 老虎 老虎 [zh]
 • การออกเสียง : 燕子 燕子 [zh]
 • การออกเสียง : 袋鼠 袋鼠 [zh]
 • การออกเสียง : 馴鹿 (トナカイ) 馴鹿 (トナカイ) [ja]
 • การออกเสียง : 蜈蚣 蜈蚣 [wuu]
 • การออกเสียง : 鱷 [zh]
 • การออกเสียง : 犀牛 犀牛 [zh]
 • การออกเสียง : 海豹 海豹 [zh]
 • การออกเสียง : 柴犬 柴犬 [ja]
 • การออกเสียง : 蒼蠅 蒼蠅 [zh]
 • การออกเสียง : 猴 [zh]
 • การออกเสียง : 鸚鵡 鸚鵡 [zh]
 • การออกเสียง : 山椒魚 山椒魚 [ja]
 • การออกเสียง : 貂 [zh]
 • การออกเสียง : しまうま しまうま [ja]
 • การออกเสียง : にわとり にわとり [ja]
 • การออกเสียง : 白蟻 白蟻 [yue]
 • การออกเสียง : 鵝 [zh]
 • การออกเสียง : 螞蟻 螞蟻 [yue]
 • การออกเสียง : 貓頭鷹 貓頭鷹 [yue]
 • การออกเสียง : 台灣黑熊 台灣黑熊 [zh]
 • การออกเสียง : 壁虎 壁虎 [zh]
 • การออกเสียง : 海星 海星 [zh]
 • การออกเสียง : 黃蜂 黃蜂 [zh]
 • การออกเสียง : 螺 [yue]
 • การออกเสียง : ハト ハト [ja]
 • การออกเสียง : 企鵝 企鵝 [zh]
 • การออกเสียง : 田螺 田螺 [yue]
 • การออกเสียง : 河馬 河馬 [zh]
 • การออกเสียง : 猩猩 猩猩 [zh]
 • การออกเสียง : 麋鹿 麋鹿 [zh]
 • การออกเสียง : 龜 [zh]
 • การออกเสียง : 北極熊 北極熊 [yue]
 • การออกเสียง : らくだ らくだ [ja]
 • การออกเสียง : 老虎哥 老虎哥 [hak]
 • การออกเสียง : 田雞 田雞 [yue]
 • การออกเสียง : 獅 [yue]
 • การออกเสียง : 鯨魚 鯨魚 [zh]
 • การออกเสียง : 倉鼠 倉鼠 [zh]