หมวดหมู่:

动词

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง动词

 • การออกเสียง : 食 [ja]
 • การออกเสียง : 讲 [zh]
 • การออกเสียง : 炸 [yue]
 • การออกเสียง : 蒸 [zh]
 • การออกเสียง : 作死 作死 [wuu]
 • การออกเสียง : 逃亡 逃亡 [ja]
 • การออกเสียง : 藏 [wuu]
 • การออกเสียง : 杀 [zh]
 • การออกเสียง : 屙屎 屙屎 [hsn]
 • การออกเสียง : 炒 [zh]
 • การออกเสียง : 扩展 扩展 [zh]
 • การออกเสียง : 朗读 朗读 [zh]
 • การออกเสียง : 装饰 装饰 [wuu]
 • การออกเสียง : 舐 [hak]
 • การออกเสียง : 踩 [hak]
 • การออกเสียง : 诠释 诠释 [zh]
 • การออกเสียง : 堪称 堪称 [zh]
 • การออกเสียง : 歼灭 歼灭 [yue]
 • การออกเสียง : 屙 [zh]
 • การออกเสียง : 捶打 捶打 [zh]
 • การออกเสียง : 加官 加官 [zh]
 • การออกเสียง : 拌 [zh]
 • การออกเสียง : 陪侍 陪侍 [wuu]
 • การออกเสียง : 主辦 主辦 [zh]
 • การออกเสียง : 共枕 共枕 [zh]
 • การออกเสียง : 铲雪 铲雪 [zh]
 • การออกเสียง : 称颂 称颂 [zh]
 • การออกเสียง : 撰写 撰写 [zh]
 • การออกเสียง : 许愿 许愿 [zh]
 • การออกเสียง : 猜忌 猜忌 [zh]
 • การออกเสียง : 讹 [yue]
 • การออกเสียง : 沕水 沕水 [hak]
 • การออกเสียง : 捍卫 捍卫 [zh]
 • การออกเสียง : 出柜 出柜 [zh]
 • การออกเสียง : 轧苗头 轧苗头 [wuu]
 • การออกเสียง : 激发 激发 [zh]
 • การออกเสียง : 瘞 [wuu]
 • การออกเสียง : 转变 转变 [zh]
 • การออกเสียง : 还原 还原 [zh]
 • การออกเสียง : 还愿 还愿 [zh]
 • การออกเสียง : 锤炼 锤炼 [nan]
 • การออกเสียง : 称帝 称帝 [zh]
 • การออกเสียง : 迫近 迫近 [zh]
 • การออกเสียง : 容纳 容纳 [zh]
 • การออกเสียง : 稍逊 稍逊 [zh]
 • การออกเสียง : 冇有 冇有 [gan]
 • การออกเสียง : 减震 减震 [zh]
 • การออกเสียง : 酬酢 酬酢 [zh]
 • การออกเสียง : 借鉴 借鉴 [zh]
 • การออกเสียง : 防震 防震 [zh]
 • การออกเสียง : 齖 [wuu]
 • การออกเสียง : 破镜重圆 破镜重圆 [zh]
 • การออกเสียง : 淴浴 淴浴 [wuu]
 • การออกเสียง : 还俗 还俗 [zh]
 • การออกเสียง : 煮/炖 煮/炖 [zh]
 • การออกเสียง : 召唤 召唤 [zh]
 • การออกเสียง : 扩充 扩充 [zh]
 • การออกเสียง : 眏牛 眏牛 [gan]