หมวดหมู่:

动作

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง动作

  • การออกเสียง : 拍 [wuu]
  • การออกเสียง : 捶打 捶打 [zh]
  • การออกเสียง : 转过头 转过头 [zh]
  • การออกเสียง : 收腹 收腹 [zh]