• การออกเสียงคำว่า RNAポリメラーゼ RNAポリメラーゼ [ja]
 • การออกเสียงคำว่า rRNA rRNA [ja]
 • การออกเสียงคำว่า リボソームRNA リボソームRNA [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 転移RNA 転移RNA [ja]
 • การออกเสียงคำว่า tRNA tRNA [en]
 • การออกเสียงคำว่า 運搬RNA 運搬RNA [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 塩基の相補性 塩基の相補性 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 塩基対 塩基対 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 塩基(えんき) 塩基(えんき) [ja]
 • การออกเสียงคำว่า DNAシークエンシング DNAシークエンシング [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 塩基配列決定 塩基配列決定 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า シークエンス シークエンス [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 塩基配列 塩基配列 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 伝令RNA 伝令RNA [ja]
 • การออกเสียงคำว่า メッセンジャーRNA メッセンジャーRNA [ja]
 • การออกเสียงคำว่า mRNA mRNA [en]
 • การออกเสียงคำว่า デオキシリボ核酸 デオキシリボ核酸 [ja]