หมวดหมู่:

再见

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง再见

  • การออกเสียง : 再见 再见 [zh]