หมวดหมู่:

偏旁

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง偏旁

 • การออกเสียง : 鼓 [zh]
 • การออกเสียง : 勹 [zh]
 • การออกเสียง : 耒 [zh]
 • การออกเสียง : 龟 [zh]
 • การออกเสียง : 贝 [zh]
 • การออกเสียง : 毋 [wuu]
 • การออกเสียง : 巛 [yue]
 • การออกเสียง : 艹 [yue]
 • การออกเสียง : 齿 齿 [wuu]
 • การออกเสียง : 韭 [zh]
 • การออกเสียง : 户 [wuu]
 • การออกเสียง : 冖 [yue]
 • การออกเสียง : 卤 [zh]
 • การออกเสียง : 氵 [yue]
 • การออกเสียง : 囗(wéi) 囗(wéi) [zh]
 • การออกเสียง : 乛 [wuu]
 • การออกเสียง : 犭 [yue]
 • การออกเสียง : 黹 [zh]
 • การออกเสียง : 襾 [yue]
 • การออกเสียง : 疒 [zh]
 • การออกเสียง : 弋 [ja]
 • การออกเสียง : 囗(guó) 囗(guó) [zh]
 • การออกเสียง : 虍 [zh]
 • การออกเสียง : 罒 [yue]
 • การออกเสียง : ⺮ [yue]
 • การออกเสียง : ⺪ [yue]
 • การออกเสียง : 臣 [zh]
 • การออกเสียง : 巳 [ja]
 • การออกเสียง : 龺 [yue]
 • การออกเสียง : 兀 [zh]
 • การออกเสียง : 扌 [yue]
 • การออกเสียง : ⺗ [yue]
 • การออกเสียง : 阝 [yue]
 • การออกเสียง : ⺳ [yue]
 • การออกเสียง : 匸 [zh]
 • การออกเสียง : 糹 [yue]
 • การออกเสียง : ⺕ [yue]
 • การออกเสียง : ⺌ [yue]
 • การออกเสียง : 臼 [zh]
 • การออกเสียง : ⺜ [yue]
 • การออกเสียง : 灬 [yue]
 • การออกเสียง : 龠 [zh]
 • การออกเสียง : 隶 [yue]
 • การออกเสียง : 幺 [zh]
 • การออกเสียง : ⻗ [yue]
 • การออกเสียง : ⺈ [yue]
 • การออกเสียง : 禾 [zh]
 • การออกเสียง : 覀 [yue]
 • การออกเสียง : 艸 [yue]
 • การออกเสียง : 髟 [zh]
 • การออกเสียง : 刂 [yue]
 • การออกเสียง : 黽 [zh]
 • การออกเสียง : ⺄ [yue]
 • การออกเสียง : 韦 [zh]
 • การออกเสียง : ⺼ [yue]
 • การออกเสียง : 攴 [zh]
 • การออกเสียง : 彐 [zh]
 • การออกเสียง : ⺶ [yue]
 • การออกเสียง : ⺝ [yue]
 • การออกเสียง : 廾 [zh]
 • การออกเสียง : 歺 [zh]
 • การออกเสียง : 鬲 [zh]
 • การออกเสียง : ⺩ [yue]
 • การออกเสียง : 尣 [zh]
 • การออกเสียง : 釆 [zh]
 • การออกเสียง : 攵 [ja]
 • การออกเสียง : ⺆ [yue]
 • การออกเสียง : 衤 [yue]
 • การออกเสียง : ⻍ [yue]
 • การออกเสียง : 辶 [zh]
 • การออกเสียง : 黾 [zh]
 • การออกเสียง : 飠 [yue]
 • การออกเสียง : ⻊ [yue]
 • การออกเสียง : 㔾 [yue]
 • การออกเสียง : 龵 [yue]
 • การออกเสียง : ⻌ [yue]
 • การออกเสียง : ⺬ [yue]
 • การออกเสียง : 爫 [yue]
 • การออกเสียง : ⺊ [yue]
 • การออกเสียง : ⺻ [yue]