หมวดหมู่:

偏旁

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง偏旁

 • การออกเสียง : 人
  [zh]
 • การออกเสียง : 犬
  [ja]
 • การออกเสียง : 水
  [ja]
 • การออกเสียง : 日
  [ja]
 • การออกเสียง : 十
  [zh]
 • การออกเสียง : 月
  [ja]
 • การออกเสียง : 白
  [ja]
 • การออกเสียง : 八
  [ja]
 • การออกเสียง : 女
  [ja]
 • การออกเสียง : 木
  [zh]
 • การออกเสียง : 雨
  [ja]
 • การออกเสียง : 肉
  [ja]
 • การออกเสียง : 山
  [ja]
 • การออกเสียง : 車
  [ja]
 • การออกเสียง : 米
  [ja]
 • การออกเสียง : 心
  [zh]
 • การออกเสียง : 石
  [zh]
 • การออกเสียง : 火
  [ja]
 • การออกเสียง : 大
  [ja]
 • การออกเสียง : 赤
  [ja]
 • การออกเสียง : 刀
  [zh]
 • การออกเสียง : 鱼
  [wuu]
 • การออกเสียง : 西
  西 [ja]
 • การออกเสียง : 行
  [zh]
 • การออกเสียง : 力
  [zh]
 • การออกเสียง : 青
  [ja]
 • การออกเสียง : 鬼
  [zh]
 • การออกเสียง : 馬
  [ja]
 • การออกเสียง : 手
  [zh]
 • การออกเสียง : 小
  [zh]
 • การออกเสียง : 口
  [zh]
 • การออกเสียง : 魚
  [ja]
 • การออกเสียง : 高
  [zh]
 • การออกเสียง : 牛
  [ja]
 • การออกเสียง : 足
  [ja]
 • การออกเสียง : 虫
  [ja]
 • การออกเสียง : 生
  [ja]
 • การออกเสียง : 母
  [ja]
 • การออกเสียง : 田
  [ja]
 • การออกเสียง : 王
  [zh]
 • การออกเสียง : 川
  [ja]
 • การออกเสียง : 風
  [ja]
 • การออกเสียง : 玉
  [gan]
 • การออกเสียง : 父
  [ja]
 • การออกเสียง : 文
  [zh]
 • การออกเสียง : 鼻
  [ja]
 • การออกเสียง : 角
  [ja]
 • การออกเสียง : 龍
  [zh]
 • การออกเสียง : 子
  [ja]
 • การออกเสียง : 方
  [ja]
 • การออกเสียง : 土
  [ja]
 • การออกเสียง : 耳
  [ja]
 • การออกเสียง : 鳥
  [ja]
 • การออกเสียง : 黄
  [zh]
 • การออกเสียง : 羊
  [zh]
 • การออกเสียง : 夕
  [zh]
 • การออกเสียง : 色
  [ja]
 • การออกเสียง : 皿
  [zh]
 • การออกเสียง : 入
  [zh]
 • การออกเสียง : 几
  [zh]
 • การออกเสียง : 目
  [ja]
 • การออกเสียง : 老
  [zh]
 • การออกเสียง : 谷
  [ja]
 • การออกเสียง : 見
  [ja]
 • การออกเสียง : 面
  [zh]
 • การออกเสียง : 香
  [zh]
 • การออกเสียง : 走
  [zh]
 • การออกเสียง : 爪
  [ja]
 • การออกเสียง : 毛
  [yue]
 • การออกเสียง : 黃
  [yue]
 • การออกเสียง : 鹿
  鹿 [ja]
 • การออกเสียง : 舌
  [zh]
 • การออกเสียง : 自
  [zh]
 • การออกเสียง : 用
  [zh]
 • การออกเสียง : 又
  [ko]
 • การออกเสียง : 见
  [zh]
 • การออกเสียง : 黑
  [zh]
 • การออกเสียง : 寸
  [yue]
 • การออกเสียง : 竹
  [zh]
 • การออกเสียง : 长
  [zh]
 • การออกเสียง : 瓦
  [ja]
 • การออกเสียง : 糸
  [ja]
 • การออกเสียง : 音
  [ja]
 • การออกเสียง : 血
  [zh]
 • การออกเสียง : 衣
  [ja]
 • การออกเสียง : 牙
  [wuu]
 • การออกเสียง : 马
  [zh]
 • การออกเสียง : 车
  [cjy]
 • การออกเสียง : 丘
  [ja]
 • การออกเสียง : 門
  [ja]
 • การออกเสียง : 皮
  [ja]
 • การออกเสียง : 欠
  [zh]
 • การออกเสียง : 鸟
  [zh]
 • การออกเสียง : 首
  [ja]
 • การออกเสียง : 鼠
  [ja]
 • การออกเสียง : 虎
  [zh]
 • การออกเสียง : 貝
  [yue]
 • การออกเสียง : 骨
  [zh]
 • การออกเสียง : 穴
  [zh]
 • การออกเสียง : 而
  [zh]