หมวดหมู่:

偏旁

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง偏旁

 • การออกเสียง : 犬 [ja]
 • การออกเสียง : 人 [zh]
 • การออกเสียง : 水 [ja]
 • การออกเสียง : 日 [ja]
 • การออกเสียง : 十 [zh]
 • การออกเสียง : 月 [ja]
 • การออกเสียง : 白 [ja]
 • การออกเสียง : 八 [zh]
 • การออกเสียง : 女 [ja]
 • การออกเสียง : 木 [zh]
 • การออกเสียง : 雨 [ja]
 • การออกเสียง : 肉 [ja]
 • การออกเสียง : 山 [ja]
 • การออกเสียง : 米 [ja]
 • การออกเสียง : 車 [ja]
 • การออกเสียง : 心 [zh]
 • การออกเสียง : 石 [ja]
 • การออกเสียง : 火 [ja]
 • การออกเสียง : 大 [ja]
 • การออกเสียง : 刀 [zh]
 • การออกเสียง : 赤 [ja]
 • การออกเสียง : 西 西 [ja]
 • การออกเสียง : 鱼 [wuu]
 • การออกเสียง : 力 [zh]
 • การออกเสียง : 行 [zh]
 • การออกเสียง : 鬼 [zh]
 • การออกเสียง : 青 [ja]
 • การออกเสียง : 馬 [ja]
 • การออกเสียง : 小 [zh]
 • การออกเสียง : 手 [yue]
 • การออกเสียง : 高 [zh]
 • การออกเสียง : 口 [ja]
 • การออกเสียง : 足 [ja]
 • การออกเสียง : 虫 [ja]
 • การออกเสียง : 牛 [ja]
 • การออกเสียง : 魚 [ja]
 • การออกเสียง : 母 [ja]
 • การออกเสียง : 生 [ja]
 • การออกเสียง : 田 [ja]
 • การออกเสียง : 王 [zh]
 • การออกเสียง : 川 [ja]
 • การออกเสียง : 玉 [gan]
 • การออกเสียง : 風 [ja]
 • การออกเสียง : 文 [ja]
 • การออกเสียง : 父 [ja]
 • การออกเสียง : 角 [ja]
 • การออกเสียง : 龍 [ja]
 • การออกเสียง : 鼻 [ja]
 • การออกเสียง : 耳 [ja]
 • การออกเสียง : 方 [ja]
 • การออกเสียง : 土 [ja]
 • การออกเสียง : 子 [ja]
 • การออกเสียง : 鳥 [ja]
 • การออกเสียง : 黄 [zh]
 • การออกเสียง : 夕 [zh]
 • การออกเสียง : 羊 [zh]
 • การออกเสียง : 皿 [zh]
 • การออกเสียง : 色 [ja]
 • การออกเสียง : 入 [wuu]
 • การออกเสียง : 几 [zh]
 • การออกเสียง : 老 [zh]
 • การออกเสียง : 見 [ja]
 • การออกเสียง : 谷 [ja]
 • การออกเสียง : 目 [ja]
 • การออกเสียง : 面 [zh]
 • การออกเสียง : 香 [zh]
 • การออกเสียง : 爪 [ja]
 • การออกเสียง : 毛 [yue]
 • การออกเสียง : 自 [zh]
 • การออกเสียง : 走 [zh]
 • การออกเสียง : 又 [ko]
 • การออกเสียง : 用 [zh]
 • การออกเสียง : 舌 [zh]
 • การออกเสียง : 寸 [yue]
 • การออกเสียง : 鹿 鹿 [zh]
 • การออกเสียง : 见 [zh]
 • การออกเสียง : 黃 [yue]
 • การออกเสียง : 瓦 [ja]
 • การออกเสียง : 竹 [zh]
 • การออกเสียง : 黑 [zh]
 • การออกเสียง : 长 [zh]
 • การออกเสียง : 糸 [ja]
 • การออกเสียง : 衣 [wuu]
 • การออกเสียง : 牙 [wuu]
 • การออกเสียง : 丘 [ja]
 • การออกเสียง : 音 [ja]
 • การออกเสียง : 血 [zh]
 • การออกเสียง : 門 [ja]
 • การออกเสียง : 欠 [zh]
 • การออกเสียง : 车 [cjy]
 • การออกเสียง : 皮 [ja]
 • การออกเสียง : 马 [zh]
 • การออกเสียง : 鸟 [zh]
 • การออกเสียง : 鼠 [ja]
 • การออกเสียง : 貝 [yue]
 • การออกเสียง : 首 [ja]
 • การออกเสียง : 虎 [zh]
 • การออกเสียง : 穴 [zh]
 • การออกเสียง : 厂 [zh]
 • การออกเสียง : 而 [zh]