หมวดหมู่:

你好

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง你好

  • การออกเสียง : hello hello [en]
  • การออกเสียง : 你好 你好 [yue]