หมวดหมู่:

佛教

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง佛教

 • การออกเสียง : 阿弥陀佛 阿弥陀佛 [zh]
 • การออกเสียง : avalokitesvara avalokitesvara [sa]
 • การออกเสียง : 无明业火 无明业火 [zh]
 • การออกเสียง : 地蔵 地蔵 [ja]
 • การออกเสียง : 大願地藏菩萨 大願地藏菩萨 [zh]
 • การออกเสียง : 阿耨多羅三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 [zh]
 • การออกเสียง : 色即是空 色即是空 [ja]
 • การออกเสียง : 真言宗 真言宗 [ja]
 • การออกเสียง : 鑑真 鑑真 [ja]
 • การออกเสียง : 迦叶 迦叶 [zh]
 • การออกเสียง : 天台宗 天台宗 [ja]
 • การออกเสียง : 彌勒佛 彌勒佛 [zh]
 • การออกเสียง : 观世音 观世音 [zh]
 • การออกเสียง : 药师佛 药师佛 [zh]
 • การออกเสียง : 马鸣 马鸣 [zh]
 • การออกเสียง : 浄土真宗 浄土真宗 [ja]
 • การออกเสียง : 地藏王菩薩 地藏王菩薩 [zh]
 • การออกเสียง : 因缘 因缘 [zh]
 • การออกเสียง : 圓寂 圓寂 [zh]
 • การออกเสียง : 日光菩薩 日光菩薩 [ja]
 • การออกเสียง : 菩提萨埵 菩提萨埵 [zh]
 • การออกเสียง : 業 [yue]
 • การออกเสียง : 羅漢 羅漢 [yue]
 • การออกเสียง : 密教 密教 [ja]
 • การออกเสียง : 如来寺 如来寺 [zh]
 • การออกเสียง : 梵文 梵文 [zh]
 • การออกเสียง : 臨済宗 臨済宗 [ja]
 • การออกเสียง : 三論宗 三論宗 [ja]
 • การออกเสียง : 如是我闻 如是我闻 [zh]
 • การออกเสียง : 卍 [ja]
 • การออกเสียง : 華厳宗 華厳宗 [ja]
 • การออกเสียง : 忠孝 忠孝 [zh]
 • การออกเสียง : 十一面観音 十一面観音 [ja]
 • การออกเสียง : 住持 住持 [zh]
 • การออกเสียง : 法相宗 法相宗 [ja]
 • การออกเสียง : 童子 童子 [zh]
 • การออกเสียง : 地蔵菩薩 地蔵菩薩 [zh]
 • การออกเสียง : 般若波羅蜜多心経 般若波羅蜜多心経 [zh]
 • การออกเสียง : 慈悲 慈悲 [zh]
 • การออกเสียง : 黄檗宗 黄檗宗 [ja]
 • การออกเสียง : 月光菩薩 月光菩薩 [ja]
 • การออกเสียง : 法華 (法华) 法華 (法华) [ja]
 • การออกเสียง : 涅磐 涅磐 [zh]
 • การออกเสียง : 法师 法师 [zh]
 • การออกเสียง : 大願地藏菩薩 大願地藏菩薩 [zh]
 • การออกเสียง : 地藏菩薩 地藏菩薩 [zh]
 • การออกเสียง : 布施 布施 [zh]
 • การออกเสียง : 高野山 高野山 [ja]
 • การออกเสียง : 普賢菩薩 普賢菩薩 [ja]
 • การออกเสียง : 峨嵋 峨嵋 [zh]
 • การออกเสียง : 比叡山 比叡山 [ja]
 • การออกเสียง : 閻魔 閻魔 [ja]
 • การออกเสียง : 浄土宗 浄土宗 [ja]
 • การออกเสียง : 五蘊皆空 五蘊皆空 [yue]
 • การออกเสียง : 小乘 小乘 [zh]
 • การออกเสียง : 法宝 法宝 [zh]
 • การออกเสียง : 罗汉 罗汉 [zh]
 • การออกเสียง : 居士 居士 [zh]
 • การออกเสียง : 金剛経 (金刚经) 金剛経 (金刚经) [ja]
 • การออกเสียง : 観自在 (观自在) 観自在 (观自在) [ja]
 • การออกเสียง : 辟支佛 辟支佛 [zh]
 • การออกเสียง : 虚空藏 虚空藏 [zh]
 • การออกเสียง : 菩薩 (菩萨) 菩薩 (菩萨) [ja]
 • การออกเสียง : 阿罗汉 阿罗汉 [zh]
 • การออกเสียง : 补特伽罗 补特伽罗 [zh]
 • การออกเสียง : 世间解 世间解 [zh]
 • การออกเสียง : 明理即事 明理即事 [zh]
 • การออกเสียง : 法总 法总 [zh]
 • การออกเสียง : 法王子 法王子 [zh]
 • การออกเสียง : 祇树给孤独园 祇树给孤独园 [zh]
 • การออกเสียง : 七识 七识 [zh]
 • การออกเสียง : 正等觉 正等觉 [zh]
 • การออกเสียง : 懸空寺 懸空寺 [yue]
 • การออกเสียง : 薄伽梵 薄伽梵 [zh]
 • การออกเสียง : 王舍 王舍 [zh]
 • การออกเสียง : 代天 代天 [zh]
 • การออกเสียง : 庚申堂 庚申堂 [ja]
 • การออกเสียง : 盧舎那仏 盧舎那仏 [ja]
 • การออกเสียง : 虚云 虚云 [zh]
 • การออกเสียง : 广钦 广钦 [zh]
 • การออกเสียง : 僧伽 僧伽 [zh]
 • การออกเสียง : 数数修习 数数修习 [zh]
 • การออกเสียง : 佛光山 佛光山 [zh]
 • การออกเสียง : 法界 法界 [zh]
 • การออกเสียง : 摩诃萨 摩诃萨 [zh]
 • การออกเสียง : 阿閦 阿閦 [zh]
 • การออกเสียง : 万佛圣城 万佛圣城 [zh]
 • การออกเสียง : 应供 应供 [zh]
 • การออกเสียง : 楼至 楼至 [zh]
 • การออกเสียง : 薬師如来 薬師如来 [ja]
 • การออกเสียง : 金刚手 金刚手 [zh]
 • การออกเสียง : 拘留孙 拘留孙 [zh]
 • การออกเสียง : 千光眼 千光眼 [zh]
 • การออกเสียง : 悉昙 悉昙 [zh]
 • การออกเสียง : 须陀洹 须陀洹 [zh]
 • การออกเสียง : 声闻 声闻 [zh]
 • การออกเสียง : 摩诃 摩诃 [zh]
 • การออกเสียง : 卐 [wuu]
 • การออกเสียง : 孔雀王 孔雀王 [zh]
 • การออกเสียง : 善逝 善逝 [zh]