หมวดหมู่:

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง位

  • การออกเสียง : 位 [ja]