หมวดหมู่:

仏教

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง仏教

  • การออกเสียง : 布施 布施 [zh]
  • การออกเสียง : 戒禁取 戒禁取 [ja]
  • การออกเสียง : 日光菩薩 日光菩薩 [ja]
  • การออกเสียง : 月光菩薩 月光菩薩 [ja]
  • การออกเสียง : 本地仏 本地仏 [ja]
  • การออกเสียง : 正念 正念 [zh]
  • การออกเสียง : 法相宗 法相宗 [ja]
  • การออกเสียง : 破折(はしゃく) 破折(はしゃく) [ja]
  • การออกเสียง : 鑑真 鑑真 [ja]