หมวดหมู่:

仏教

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง仏教

 • การออกเสียง : 布施
  布施 [zh]
 • การออกเสียง : 戒禁取
  戒禁取 [ja]
 • การออกเสียง : 日光菩薩
  日光菩薩 [ja]
 • การออกเสียง : 月光菩薩
  月光菩薩 [ja]
 • การออกเสียง : 本地仏
  本地仏 [ja]
 • การออกเสียง : 正念
  正念 [zh]
 • การออกเสียง : 法相宗
  法相宗 [ja]
 • การออกเสียง : 破折(はしゃく)
  破折(はしゃく) [ja]
 • การออกเสียง : 鑑真
  鑑真 [ja]