หมวดหมู่:

什麼

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง什麼

  • การออกเสียง : 何物樣 何物樣 [wuu]