หมวดหมู่:

交通工具

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง交通工具

 • การออกเสียง : 船 [ja]
 • การออกเสียง : 電車 電車 [ja]
 • การออกเสียง : 新幹線 新幹線 [zh]
 • การออกเสียง : 摩托車 摩托車 [zh]
 • การออกเสียง : 飞机 飞机 [zh]
 • การออกเสียง : 汽车 汽车 [zh]
 • การออกเสียง : 火车 火车 [zh]
 • การออกเสียง : 轮船 轮船 [wuu]
 • การออกเสียง : 捷運 捷運 [yue]
 • การออกเสียง : 汽車 汽車 [ja]
 • การออกเสียง : 的士 的士 [yue]
 • การออกเสียง : 飛機 飛機 [zh]
 • การออกเสียง : 地铁 地铁 [zh]
 • การออกเสียง : 鐵路 鐵路 [zh]
 • การออกเสียง : 單車 單車 [yue]
 • การออกเสียง : 地鐵 地鐵 [yue]
 • การออกเสียง : 摩托车 摩托车 [zh]
 • การออกเสียง : 垃圾車 垃圾車 [zh]
 • การออกเสียง : 缆车 缆车 [yue]
 • การออกเสียง : 消防車 消防車 [ja]
 • การออกเสียง : 巴士 巴士 [yue]
 • การออกเสียง : 拖拉机 拖拉机 [nan]
 • การออกเสียง : 柴油机 柴油机 [zh]
 • การออกเสียง : 卡車 卡車 [zh]
 • การออกเสียง : 火車 火車 [wuu]
 • การออกเสียง : 垃圾车 垃圾车 [zh]
 • การออกเสียง : 帆船 帆船 [ja]
 • การออกเสียง : 单车 单车 [zh]
 • การออกเสียง : 貨車 貨車 [ja]
 • การออกเสียง : 直升飞机 直升飞机 [zh]
 • การออกเสียง : 私家车 私家车 [zh]
 • การออกเสียง : 人力車 人力車 [ja]
 • การออกเสียง : 輪船 輪船 [wuu]
 • การออกเสียง : 救護車 救護車 [zh]
 • การออกเสียง : 馬車 馬車 [zh]
 • การออกเสียง : 機車 機車 [zh]
 • การออกเสียง : 纜車 纜車 [yue]
 • การออกเสียง : 旅行车 旅行车 [yue]
 • การออกเสียง : 小船 小船 [zh]
 • การออกเสียง : 跑車 跑車 [zh]
 • การออกเสียง : 轿车 轿车 [wuu]
 • การออกเสียง : 直升机 直升机 [yue]
 • การออกเสียง : 货车 货车 [zh]
 • การออกเสียง : 吉普車 吉普車 [zh]
 • การออกเสียง : 救护车 救护车 [zh]
 • การออกเสียง : 捷运 捷运 [yue]
 • การออกเสียง : 輕鐵 輕鐵 [yue]
 • การออกเสียง : 卡车 卡车 [zh]
 • การออกเสียง : 轎車 轎車 [yue]
 • การออกเสียง : 客車 客車 [zh]
 • การออกเสียง : 小巴 小巴 [yue]
 • การออกเสียง : 四轮驱动 四轮驱动 [hak]
 • การออกเสียง : 拖車 拖車 [yue]
 • การออกเสียง : 警車 警車 [nan]
 • การออกเสียง : 蒸汽船 蒸汽船 [yue]
 • การออกเสียง : 火烛车 火烛车 [yue]
 • การออกเสียง : 氣墊船 氣墊船 [yue]
 • การออกเสียง : 渡海輪 渡海輪 [yue]
 • การออกเสียง : 電單車 電單車 [yue]
 • การออกเสียง : 大飛 大飛 [yue]
 • การออกเสียง : 跑车 跑车 [zh]
 • การออกเสียง : 前轮驱动 前轮驱动 [yue]
 • การออกเสียง : 箱型車 箱型車 [yue]
 • การออกเสียง : 噴射船 噴射船 [yue]
 • การออกเสียง : 铁路 铁路 [zh]
 • การออกเสียง : 急救车 急救车 [yue]
 • การออกเสียง : 卡丁车 卡丁车 [yue]
 • การออกเสียง : 马车 马车 [zh]
 • การออกเสียง : 新巴 新巴 [yue]
 • การออกเสียง : 旅行車 旅行車 [yue]
 • การออกเสียง : 城巴 城巴 [yue]
 • การออกเสียง : 校巴 校巴 [yue]
 • การออกเสียง : 人力车 人力车 [zh]
 • การออกเสียง : 新干线 新干线 [yue]
 • การออกเสียง : 老爷车 老爷车 [zh]
 • การออกเสียง : 直升機 直升機 [yue]
 • การออกเสียง : 客车 客车 [zh]
 • การออกเสียง : 龍運巴士 龍運巴士 [yue]
 • การออกเสียง : 渡海小輪 渡海小輪 [yue]
 • การออกเสียง : 急救車 急救車 [yue]
 • การออกเสียง : 航天飞机 航天飞机 [hak]
 • การออกเสียง : 警车 警车 [nan]
 • การออกเสียง : 直通巴 直通巴 [yue]
 • การออกเสียง : 九巴 九巴 [yue]
 • การออกเสียง : 敞蓬車 敞蓬車 [yue]
 • การออกเสียง : 綠van 綠van [yue]
 • การออกเสียง : 渡船 渡船 [zh]
 • การออกเสียง : 機場快線 機場快線 [yue]
 • การออกเสียง : 地下鐵 地下鐵 [yue]
 • การออกเสียง : 电车 电车 [zh]
 • การออกเสียง : 吉普车 吉普车 [zh]
 • การออกเสียง : 軍艦 軍艦 [ja]
 • การออกเสียง : 机车 机车 [zh]
 • การออกเสียง : 旅遊巴 旅遊巴 [yue]
 • การออกเสียง : 郵車 郵車 [yue]
 • การออกเสียง : 火燭車 火燭車 [yue]
 • การออกเสียง : 渡轮 渡轮 [zh]
 • การออกเสียง : 老爺車 老爺車 [yue]
 • การออกเสียง : 救火车 救火车 [yue]
 • การออกเสียง : 私家車 私家車 [yue]