หมวดหมู่:

中餐

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง中餐

 • การออกเสียง : 麻婆豆腐 麻婆豆腐 [ja]
 • การออกเสียง : 豆汁 豆汁 [zh]
 • การออกเสียง : 驴打滚 驴打滚 [zh]
 • การออกเสียง : 驴打滚儿 驴打滚儿 [zh]
 • การออกเสียง : 梅菜扣肉 梅菜扣肉 [zh]
 • การออกเสียง : 艾窝窝 艾窝窝 [zh]
 • การออกเสียง : 毛氏红烧肉 毛氏红烧肉 [zh]
 • การออกเสียง : 冰糖葫芦 冰糖葫芦 [zh]
 • การออกเสียง : 发糕 发糕 [zh]
 • การออกเสียง : 夫妻肺片 夫妻肺片 [zh]
 • การออกเสียง : 酥肉炖菜 酥肉炖菜 [zh]
 • การออกเสียง : 茶汤 茶汤 [zh]
 • การออกเสียง : 油炸灌肠 油炸灌肠 [zh]
 • การออกเสียง : 鱼翅 鱼翅 [zh]
 • การออกเสียง : 豌豆黄 豌豆黄 [zh]
 • การออกเสียง : 糖耳朵 糖耳朵 [zh]