หมวดหมู่:

中餐

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง中餐

 • การออกเสียง : 麻婆豆腐
  麻婆豆腐 [xghu]
 • การออกเสียง : 豆汁
  豆汁 [zh]
 • การออกเสียง : 驴打滚
  驴打滚 [zh]
 • การออกเสียง : 梅菜扣肉
  梅菜扣肉 [zh]
 • การออกเสียง : 驴打滚儿
  驴打滚儿 [zh]
 • การออกเสียง : 艾窝窝
  艾窝窝 [zh]
 • การออกเสียง : 毛氏红烧肉
  毛氏红烧肉 [zh]
 • การออกเสียง : 夫妻肺片
  夫妻肺片 [zh]
 • การออกเสียง : 冰糖葫芦
  冰糖葫芦 [zh]
 • การออกเสียง : 发糕
  发糕 [zh]
 • การออกเสียง : 鱼翅
  鱼翅 [zh]
 • การออกเสียง : 酥肉炖菜
  酥肉炖菜 [zh]
 • การออกเสียง : 茶汤
  茶汤 [zh]
 • การออกเสียง : 油炸灌肠
  油炸灌肠 [zh]
 • การออกเสียง : 豌豆黄
  豌豆黄 [zh]
 • การออกเสียง : 糖耳朵
  糖耳朵 [zh]