หมวดหมู่:

中華民國

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง中華民國

  • การออกเสียง : 台灣 台灣 [zh]
  • การออกเสียง : 臺灣 臺灣 [nan]
  • การออกเสียง : 中华民国 中华民国 [wuu]
  • การออกเสียง : 福爾摩沙 福爾摩沙 [zh]
  • การออกเสียง : 寶島 寶島 [nan]
  • การออกเสียง : 鯤島 鯤島 [yue]
  • การออกเสียง : 青天白日滿地紅旗 青天白日滿地紅旗 [yue]