หมวดหมู่:

中文

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง中文

 • การออกเสียง : 中文 中文 [zh]
 • การออกเสียง : 春天 春天 [zh]
 • การออกเสียง : 中國 中國 [zh]
 • การออกเสียง : 窈窕 窈窕 [zh]
 • การออกเสียง : 厂 [zh]
 • การออกเสียง : 冂 [zh]
 • การออกเสียง : 匚 [zh]
 • การออกเสียง : 冫 [zh]
 • การออกเสียง : 崇拜 崇拜 [zh]
 • การออกเสียง : 中国航母编队 中国航母编队 [yue]
 • การออกเสียง : 满面愁容 满面愁容 [zh]
 • การออกเสียง : 冖 [yue]
 • การออกเสียง : 你是谁 你是谁 [wuu]
 • การออกเสียง : 粵語(jyut6 jyu5) 粵語(jyut6 jyu5) [yue]
 • การออกเสียง : 立法权 立法权 [zh]
 • การออกเสียง : 中国防空识别区 中国防空识别区 [yue]
 • การออกเสียง : 簽署 簽署 [zh]
 • การออกเสียง : 刂 [yue]
 • การออกเสียง : 粗犷 粗犷 [zh]
 • การออกเสียง : 唐文 唐文 [yue]
 • การออกเสียง : 躯壳 躯壳 [zh]
 • การออกเสียง : 子陶 子陶 [zh]
 • การออกเสียง : 对日作战 对日作战 [yue]
 • การออกเสียง : カルフール (家樂福) カルフール (家樂福) [ja]
 • การออกเสียง : chińsku chińsku [pl]