หมวดหมู่:

中文粵語

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง中文粵語

  • การออกเสียง : 粤语 粤语 [yue]
  • การออกเสียง : Cantonese Cantonese [en]
  • การออกเสียง : cantonês cantonês [pt]
  • การออกเสียง : кантонский кантонский [ru]
  • การออกเสียง : cantonais cantonais [fr]