หมวดหมู่:

中国,山西,阳泉

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง中国,山西,阳泉

  • การออกเสียง : 中国 中国 [zh]
  • การออกเสียง : 盂县 盂县 [zh]
  • การออกเสียง : 平定 平定 [zh]