หมวดหมู่:

中国語

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง中国語

  • การออกเสียง : 粵語 粵語 [yue]
  • การออกเสียง : 広東語 広東語 [ja]
  • การออกเสียง : 緊急出口 緊急出口 [ja]