หมวดหมู่:

中国现代诗歌

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง中国现代诗歌

 • การออกเสียง : 朱自清 朱自清 [zh]
 • การออกเสียง : 潇潇 潇潇 [zh]
 • การออกเสียง : 杨唤 杨唤 [zh]
 • การออกเสียง : 杨子 杨子 [zh]
 • การออกเสียง : 李师江 李师江 [zh]
 • การออกเสียง : 南野 南野 [zh]
 • การออกเสียง : 赵野 赵野 [zh]
 • การออกเสียง : 林木 林木 [zh]
 • การออกเสียง : 姜涛 姜涛 [zh]
 • การออกเสียง : 西渡 西渡 [zh]
 • การออกเสียง : 唐亚平 唐亚平 [zh]
 • การออกเสียง : 羊令野 羊令野 [zh]
 • การออกเสียง : 陈云虎 陈云虎 [zh]
 • การออกเสียง : 张志 张志 [zh]
 • การออกเสียง : 傅旭华 傅旭华 [zh]
 • การออกเสียง : 伊路 伊路 [zh]
 • การออกเสียง : 牛波 牛波 [zh]
 • การออกเสียง : 顾城 顾城 [zh]