หมวดหมู่:

中国现代诗歌

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง中国现代诗歌

 • การออกเสียง : 杨黎 杨黎 [zh]
 • การออกเสียง : 岩上 岩上 [zh]
 • การออกเสียง : 叶匡政 叶匡政 [zh]
 • การออกเสียง : 徐迟 徐迟 [zh]
 • การออกเสียง : 蔡丽双 蔡丽双 [zh]
 • การออกเสียง : 孙文波 孙文波 [zh]
 • การออกเสียง : 王家新 王家新 [zh]
 • การออกเสียง : 剑枫 剑枫 [zh]
 • การออกเสียง : 马策 马策 [zh]
 • การออกเสียง : 王顺健 王顺健 [zh]
 • การออกเสียง : 南渡 南渡 [zh]
 • การออกเสียง : 方思 方思 [zh]
 • การออกเสียง : 张志民 张志民 [zh]
 • การออกเสียง : 黄翔 黄翔 [zh]
 • การออกเสียง : 九歌 九歌 [zh]
 • การออกเสียง : 田荞 田荞 [zh]
 • การออกเสียง : 宋尾 宋尾 [zh]
 • การออกเสียง : 匡国泰 匡国泰 [zh]
 • การออกเสียง : 叶舟 叶舟 [zh]
 • การออกเสียง : 金克木 金克木 [zh]
 • การออกเสียง : 阿坚 阿坚 [zh]
 • การออกเสียง : 王统照 王统照 [zh]
 • การออกเสียง : 姚振函 姚振函 [zh]
 • การออกเสียง : 马逢华 马逢华 [zh]
 • การออกเสียง : 温冰然 温冰然 [zh]
 • การออกเสียง : 傅天琳 傅天琳 [zh]
 • การออกเสียง : 任知 任知 [zh]
 • การออกเสียง : 穆青 穆青 [zh]
 • การออกเสียง : 韩博 韩博 [zh]
 • การออกเสียง : 张进步 张进步 [zh]
 • การออกเสียง : 潇潇枫子 潇潇枫子 [zh]
 • การออกเสียง : 辛郁 辛郁 [zh]
 • การออกเสียง : 南人 南人 [zh]
 • การออกเสียง : 汪国真 汪国真 [zh]
 • การออกเสียง : 黄海凤 黄海凤 [zh]
 • การออกเสียง : 袁可嘉 袁可嘉 [zh]
 • การออกเสียง : 余怒 余怒 [zh]
 • การออกเสียง : 屠岸 屠岸 [zh]
 • การออกเสียง : 周作人 周作人 [wuu]
 • การออกเสียง : 方玮德 方玮德 [zh]
 • การออกเสียง : 山上石 山上石 [zh]
 • การออกเสียง : 周伟驰 周伟驰 [zh]
 • การออกเสียง : 鲁西西 鲁西西 [zh]
 • การออกเสียง : 苏小乞 苏小乞 [zh]
 • การออกเสียง : 肖水 肖水 [zh]
 • การออกเสียง : 黎明鹏 黎明鹏 [zh]
 • การออกเสียง : 肖开愚 肖开愚 [zh]
 • การออกเสียง : 孙大梅 孙大梅 [zh]
 • การออกเสียง : 非马 非马 [zh]
 • การออกเสียง : 轩辕轼轲 轩辕轼轲 [zh]
 • การออกเสียง : 飞沙 飞沙 [zh]
 • การออกเสียง : 管管 管管 [zh]
 • การออกเสียง : 韩高琦 韩高琦 [zh]
 • การออกเสียง : 孙大雨 孙大雨 [zh]
 • การออกเสียง : 白灵 白灵 [zh]
 • การออกเสียง : 徐玉诺 徐玉诺 [zh]
 • การออกเสียง : 讴阳北方 讴阳北方 [zh]
 • การออกเสียง : 谢湘南 谢湘南 [zh]
 • การออกเสียง : 刘伟雄 刘伟雄 [zh]
 • การออกเสียง : 邵洵美 邵洵美 [zh]
 • การออกเสียง : 刘大白 刘大白 [zh]
 • การออกเสียง : 马非 马非 [zh]
 • การออกเสียง : 郭志杰 郭志杰 [zh]
 • การออกเสียง : 杨炼 杨炼 [zh]
 • การออกเสียง : 田晓青 田晓青 [zh]
 • การออกเสียง : 艾龙 艾龙 [zh]
 • การออกเสียง : 刘春 刘春 [zh]
 • การออกเสียง : 王珍 王珍 [zh]
 • การออกเสียง : 马松 马松 [zh]
 • การออกเสียง : 海男 海男 [zh]
 • การออกเสียง : 宋琳 宋琳 [zh]
 • การออกเสียง : 根子 根子 [zh]
 • การออกเสียง : 庞清明 庞清明 [zh]
 • การออกเสียง : 丁泓 丁泓 [zh]
 • การออกเสียง : 黄灿然 黄灿然 [zh]
 • การออกเสียง : 苏金伞 苏金伞 [zh]
 • การออกเสียง : 何房子 何房子 [zh]
 • การออกเสียง : 郑敏 郑敏 [zh]
 • การออกเสียง : 戈麦 戈麦 [zh]
 • การออกเสียง : 魔头贝贝 魔头贝贝 [zh]
 • การออกเสียง : 张敏华 张敏华 [zh]
 • การออกเสียง : 沈苇 沈苇 [zh]
 • การออกเสียง : 于坚 于坚 [zh]
 • การออกเสียง : 绿原 绿原 [zh]
 • การออกเสียง : 敻虹 敻虹 [zh]
 • การออกเสียง : 李伟 李伟 [zh]
 • การออกเสียง : 公刘 公刘 [zh]
 • การออกเสียง : 海啸 海啸 [zh]
 • การออกเสียง : 徐勇 徐勇 [zh]
 • การออกเสียง : 席慕容 席慕容 [zh]
 • การออกเสียง : 恒平 恒平 [zh]
 • การออกเสียง : 汪静之 汪静之 [zh]
 • การออกเสียง : 泽婴 泽婴 [zh]
 • การออกเสียง : 简宁 简宁 [zh]
 • การออกเสียง : 闻一多 闻一多 [zh]
 • การออกเสียง : 李亚伟 李亚伟 [zh]
 • การออกเสียง : 于小韦 于小韦 [zh]
 • การออกเสียง : 韦丛芜 韦丛芜 [zh]
 • การออกเสียง : 柯平 柯平 [zh]
 • การออกเสียง : 莫渝 莫渝 [zh]