หมวดหมู่:

中国城市,中国

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง中国城市,中国

  • การออกเสียง : 北京 北京 [nan]
  • การออกเสียง : 扬州 扬州 [hak]
  • การออกเสียง : 宝鸡 宝鸡 [yue]
  • การออกเสียง : 万州 万州 [zh]
  • การออกเสียง : 平顶山 平顶山 [zh]