หมวดหมู่:

中国名胜,四川

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง中国名胜,四川

  • การออกเสียง : 都江堰 都江堰 [zh]