หมวดหมู่:

中华人民共和国首都beijing;capital

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง中华人民共和国首都beijing;capital

  • การออกเสียง : 北京 北京 [nan]