หมวดหมู่:

两字轻声词

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง两字轻声词

 • การออกเสียง : 唾沫 唾沫 [zh]
 • การออกเสียง : 揣摸 揣摸 [zh]
 • การออกเสียง : 鼓捣 鼓捣 [zh]
 • การออกเสียง : 胳肢 胳肢 [zh]
 • การออกเสียง : 单子 单子 [zh]
 • การออกเสียง : 起开 起开 [zh]
 • การออกเสียง : 厚实 厚实 [zh]
 • การออกเสียง : 皇历 皇历 [zh]
 • การออกเสียง : 车子 车子 [wuu]
 • การออกเสียง : 骨碌 骨碌 [zh]
 • การออกเสียง : 估摸 估摸 [zh]
 • การออกเสียง : 褡裢 褡裢 [zh]
 • การออกเสียง : 使得 使得 [zh]
 • การออกเสียง : 贫气 贫气 [zh]
 • การออกเสียง : 敢情 敢情 [zh]
 • การออกเสียง : 服侍 服侍 [zh]
 • การออกเสียง : 粗拉 粗拉 [zh]
 • การออกเสียง : 毛躁 毛躁 [zh]
 • การออกเสียง : 灵透 灵透 [zh]
 • การออกเสียง : 谷子 谷子 [zh]
 • การออกเสียง : 道士 道士 [zh]
 • การออกเสียง : 嘟哝 嘟哝 [zh]
 • การออกเสียง : 麻利 麻利 [zh]
 • การออกเสียง : 亏空 亏空 [zh]
 • การออกเสียง : 锡匠 锡匠 [zh]
 • การออกเสียง : 陪送 陪送 [zh]
 • การออกเสียง : 嚏喷 嚏喷 [zh]
 • การออกเสียง : 宽绰 宽绰 [zh]
 • การออกเสียง : 里头 里头 [zh]
 • การออกเสียง : 泼辣 泼辣 [zh]
 • การออกเสียง : 褥子 褥子 [zh]
 • การออกเสียง : 唧哝 唧哝 [zh]
 • การออกเสียง : 榫头 榫头 [zh]
 • การออกเสียง : 浪头 浪头 [zh]
 • การออกเสียง : 近乎 近乎 [zh]
 • การออกเสียง : 实落 实落 [zh]
 • การออกเสียง : 卖弄 卖弄 [zh]
 • การออกเสียง : 凳子 凳子 [zh]
 • การออกเสียง : 垫子 垫子 [zh]
 • การออกเสียง : 席子 席子 [gan]
 • การออกเสียง : 笼嘴 笼嘴 [zh]
 • การออกเสียง : 陪房 陪房 [zh]
 • การออกเสียง : 苦处 苦处 [zh]
 • การออกเสียง : 干巴 干巴 [zh]
 • การออกเสียง : 搭腰 搭腰 [zh]
 • การออกเสียง : 救应 救应 [zh]
 • การออกเสียง : 弓子 弓子 [zh]
 • การออกเสียง : 机灵 机灵 [zh]
 • การออกเสียง : 杠杠 杠杠 [zh]
 • การออกเสียง : 脑子 脑子 [zh]
 • การออกเสียง : 瘤子 瘤子 [zh]
 • การออกเสียง : 激灵 激灵 [zh]
 • การออกเสียง : 痢疾 痢疾 [zh]
 • การออกเสียง : 叫唤 叫唤 [zh]
 • การออกเสียง : 妹夫 妹夫 [zh]
 • การออกเสียง : 兴头 兴头 [zh]
 • การออกเสียง : 活计 活计 [zh]
 • การออกเสียง : 呱嗒 呱嗒 [zh]
 • การออกเสียง : 铜匠 铜匠 [zh]
 • การออกเสียง : 卡子 卡子 [zh]
 • การออกเสียง : 忌妒 忌妒 [zh]
 • การออกเสียง : 颤悠 颤悠 [zh]
 • การออกเสียง : 王爷 王爷 [zh]
 • การออกเสียง : 佛爷 佛爷 [zh]
 • การออกเสียง : 虱子 虱子 [zh]
 • การออกเสียง : 飘悠 飘悠 [zh]
 • การออกเสียง : 鲜亮 鲜亮 [zh]
 • การออกเสียง : 撮合 撮合 [zh]
 • การออกเสียง : 勾搭 勾搭 [zh]
 • การออกเสียง : 来得 来得 [zh]
 • การออกเสียง : 盖头 盖头 [zh]
 • การออกเสียง : 褂子 褂子 [gan]
 • การออกเสียง : 妃子 妃子 [zh]
 • การออกเสียง : 老实 老实 [wuu]
 • การออกเสียง : 厨子 厨子 [zh]
 • การออกเสียง : 动静 动静 [zh]
 • การออกเสียง : 磕打 磕打 [zh]
 • การออกเสียง : 猜摸 猜摸 [zh]
 • การออกเสียง : 絮烦 絮烦 [zh]
 • การออกเสียง : 排揎 排揎 [zh]
 • การออกเสียง : 踢蹬 踢蹬 [zh]
 • การออกเสียง : 少爷 少爷 [zh]
 • การออกเสียง : 气性 气性 [zh]
 • การออกเสียง : 细挑 细挑 [zh]
 • การออกเสียง : 嗓子 嗓子 [zh]
 • การออกเสียง : 平正 平正 [zh]
 • การออกเสียง : 畜类 畜类 [zh]
 • การออกเสียง : 乜斜 乜斜 [zh]
 • การออกเสียง : 胳臂 胳臂 [zh]
 • การออกเสียง : 帘子 帘子 [zh]
 • การออกเสียง : 见识 见识 [wuu]
 • การออกเสียง : 念叨 念叨 [zh]
 • การออกเสียง : 盘缠 盘缠 [zh]
 • การออกเสียง : 亮堂 亮堂 [zh]
 • การออกเสียง : 槽坊 槽坊 [zh]
 • การออกเสียง : 麸子 麸子 [zh]
 • การออกเสียง : 锅饼 锅饼 [zh]
 • การออกเสียง : 皮匠 皮匠 [zh]
 • การออกเสียง : 姑父 姑父 [zh]
 • การออกเสียง : 麻秸 麻秸 [zh]